Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: OF. 20

Correu electrònic: font@tecnocampus.cat

Categoria professional: Doctor

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
DEGREE IN COMPUTER SCIENCE FIB - UPC
DEGREE IN ENGINEERING - INDUSTRIAL MANAGEMENT ETSEIB - UPC
DEGREE (DIPLOMA) IN ADVANCED STUDIES IN STATISTICS, OPERATION RESEARCH AND OPTIMIZATION (ART 6 RD 778/1998) UPC DEIO - UPC
PHD (DOCTOR) DEGREE IN COMPUTING SCIENCE COMPUTER ARCHITECTURE DEPARTMENT - UPC