Què són els premis Reimagine Textile?

Els premis Reimagine Textile representen una oportunitat excepcional perquè els millors projectes dins del sector tèxtil tinguin una visió innovadora i aportin una proposta de valor diferenciada.

Aquesta iniciativa reconeix i premia el talent, la creativitat i la capacitat d’innovació de tots aquells projectes que busquen canviar el paradigma de la indústria tèxtil, oferint-los suport econòmic, logístic i d’acceleració.

Categories

Hi ha  tres categories:

 • Premis Reimagine Textile a la millor proposta sostenible o d’economia circular

  Més informació. Proposta de valor basada en:

  ✓ La reducció o eliminació de l’ús de recursos naturals en la producció.

  ✓ Aprofitament de residus preconsum o postconsum per a la nova confecció.

  ✓ Reducció o eliminació de l’impacte negatiu en el medi ambient en els processos productiu o en la logística preconsum i/o postconsum.

  ✓ Qualsevol altra proposta que afavoreixi la sostenibilitat o circularitat de la cadena de valor.

 • Premis Reimagine Textile a la millor proposta amb tèxtil funcional

  Més informació. Proposta de valor basada en la integració de funcionalitat al producte tèxtil:

  ✓ a través de la integració de tecnologia i interactivitat.

  ✓ a través de l'ús de de materials, estructura tèxtil, acabats o processos de funcionalització innovadors que aportin al producte unes propietats específiques.

 • Premis Reimagine Textile a la millor proposta de model de negoci digital

  Proposta de valor basada la incorporació de les tecnologies digitals en algun element del model de negoci

Termini de presentació per les candidatures: del 26 de juny al 30 de juliol 2024

Dotació dels premis

 • Premi en metàl·lic de 3.000 €.
 • Bonificació del 50% en l’espai coworking de la Incubadora Reimagine Textile o descompte pel mateix import en euros per l’accés un any a un espai d’oficina individual d'incubació de l’edifici TCM2.
 • Patronatge i confecció gratuïta per a 2 mostraris el primer any.
 • Accés gratuït al plató fotogràfic totalment equipat el primer any.
 • Accés gratuït al FabLab d’experimentació i prototipatge el primer any.
 • Assessorament tecnològic i cerca de finançament per a R+D.
 • Accés a formació, informació sectorial i vigilància tecnològica.
 • Bonificació del 100% en la quota de soci d’ASEGEMA durant 1 any.

A més, els guanyadors de cada categoria optaran també al PREMI PROJECTE D’INNOVACIÓ PLUS al que més valor afegit aporti a la societat en clau d’innovació i/o sostenibilitat. Aquest premi consisteix en 2.000€ addicionals en metàl·lic.

Bases, requisits i criteris

Els projectes han de complir els següents criteris:  

 • Els projectes han d’estar relacionats amb el sector tèxtil i incloure components innovadors i/o tecnològics. 
 • Han de tenir la intenció d’iniciar l’activitat empresarial del projecte presentat a Catalunya i abans del 15 de febrer del 2025.  
 • Han de tenir l’empresa i activitat legalitzades després de l'1 de gener de 2021. 

Criteris de selecció

Per a la valoració dels projectes es tindran en compte els següents criteris de selecció: 

Criteris

Puntuació màxima

1.Producte o servei innovador: 

Elements diferencials del producte o servei i el seu impacte en el medi ambient

Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques

 

5 punts

5 punts

2.Dimensió del mercat

Es valorarà l’orientació al mercat del projecte i  l’estratègia de màrqueting

5 punts

3.Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte

5 punts

4.L’efecte emprenedor

En aquest criteri es valorarà la capacitat de generació de llocs de treball i com a dinamitzador de l’activitat econòmica al territori

5 punts

5.Equip promotor

Coneixements tècnics i de gestió de l’equip emprenedor

Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte

5 Punts

 

5 Punts

Preguntes freqüents

1- Emprenedors que vulguin posar en marxa la seva empresa 

Si tens una idea de negoci del sector tèxtil amb un cert grau d’innovació, amb un nivell de maduresa proper al mercat i vols posar-la en marxa, els Premis Reimagine Textile poden ser la plataforma perfecta per que la puguis posar en marxa. 

 

2- Empreses que han iniciat la seva activitat des de l'1 de gener de 2020 

Els premis Reimagine Textile són una empenta per consolidar i fer créixer la teva nova iniciativa empresarial. 

Sí, però aquesta idea ha d’estar madura, i ser ja un projecte proper al mercat i amb voluntat ferma de crear una empresa. En cas de resultar guanyador, caldrà constituir l’empresa abans del 15 de febrer de 2024. 

Sí, un autònom o empresari individual és una forma jurídica que pot adoptar una empresa. Cal, però, que l’alta de l’activitat s’hagi produït després de l’1 de gener de 2020. 

No. Per presentar la candidatura als Premis Reimagine Textile no és necessari tenir l’empresa a Mataró. No obstant, en cas de resultar guanyador, per gaudir del premi en metàl·lic, caldrà ubicar i domiciliar l’empresa a la Incubadora Reimagine Textile  de Tecnocampus. 

El TecnoCampus disposa d’un Servei d’Emprenedoria on et poden ajudar. Pots demanar visita personalitzada amb un tècnic del Servei a emprenedors@tecnocampus.cat o per telèfon al 931696502 

A través dels formularis web d'aquesta pàgina, i també es poden presentar físicament al TecnoCampus (TCM2 - Av. Ernest Lluch, 32 de Mataró)