Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Individual

Àmbit d'actuació

Estatal

Web del projecte

Estat del projecte

Obert

Data d'inici

01/09/2021

Data de fi

31/08/2024

El primer objectiu d'aquest projecte és conèixer l'efecte dels allotjaments d'economia col·laborativa (i els conflictes urbans al voltant d'ells) sobre el mercat de l'habitatge de les dues grans ciutats espanyoles: Madrid i Barcelona. Així mateix, hi ha una àmplia literatura establerta que analitza l'impacte del crim en els preus de les propietats residencials (Gibbons, 2004; Buonanno et al, 2013). El segon objectiu d'aquest projecte és avaluar com la criminalitat afecta els preus de l'habitatge. Per això utilitzem dades que ens permeten afinar els efectes de la criminalitat tant en l'espai (habitatges i crims geocodificats), com en el temps (registre d'ofertes de preu que va anar rebent el pis).

Finalment, segons Charness et al. (2013), el gènere és un factor determinant del nivell de tolerància al risc. Aquesta troballa està alineada amb Sundén i Surette, (1998). No obstant això, hi ha publicacions que indiquen que aquestes diferències no són tan clares (Schubert et al., 1999). Per tant, abordar si aquesta hipòtesi és aplicable per a la inversió en habitatge és rellevant i fins ara inèdit en la literatura. Es tracta de conèixer si els préstecs hipotecaris concedits a les dones són menys arriscats que els concedits als homes.

Responsables de projecte

Jose Maria Raya Vilchez

Catedràtic d'Economia Aplicada / Investigador Principal

Equip de projecte

Mariona Segú Artés

Investigadora / Equip de treball

Ozlem Akin

Investigadora / Equip de treball

Catia Nicodemo

Investigadora / Equip de treball

Fonts de finançament

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i universitats MICIU/AEI /10.13039/501100011033 mitjançant la "Convocatòria 2020 de Proyectos de I+D, en el marco de los Programas Estatales de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad", Nº d'expedient PID2020-113093RB-I00.

 

 

logo

Import concedit

12.463,00€

Import del projecte

12.463,00€

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte