Filtra per


Academy 4 Business

obert

Recerca, transferència i cultura científica
L’objectiu del projecte és apropar l’acadèmia i l’empresa amb el disseny d’un nou curs dirigit a acadèmia i emprenedors o petites empreses per impulsar la mentalitat empresarial i científica per als futurs empresaris i treballadors del coneixement amb “edTech” o tecnolo...

Import concedit:
71.172 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Allies for the Transition of business modeLs towArds Sustainability

obert

Recerca, transferència i cultura científica
L'objectiu general d'ATLAS (Aliats per a la Transició dels models de negoci cap a la sostenibilitat) és ajudar les pimes associades i incidir en el seu model de negoci cap a la sostenibilitat, millorant la interacció amb actors clau amb experiència i competències comple...

Import concedit:
21.419 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Open Tecnocampus

obert

Recerca, transferència i cultura científica
El projecte Open TecnoCampus busca implementar sota una única estratègia diverses accions que ajudin a apropar la investigació que es realitza a la institució a la ciutadania del territori de Mataró i el Maresme, així com fomentar-ne la participació.

Import concedit:
15.000 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Acceleradora de Tecnologies de Fabricació Additiva

obert

Suport a l’empresa i l’emprenedoria
El projecte ThinkIn3D Mataró es planteja amb la voluntat de transferir una tecnologia clau de la manufactura avançada perquè les pimes i micropimes puguin donar un salt quantitatiu i qualitatiu en la seva transformació cap a la competitivitat i la innovació. El focus de...

Import concedit:
1.999.625 €

Data d'actualització:
30/03/2023

4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement

obert

Recerca, transferència i cultura científica
El projecte 4D té com a objectiu la creació d'una aplicació mòbil (app) individualitzada i personalitzada per a la gestió de les pràctiques curriculars que servirà tant a estudiants, tutors, supervisors i professors de cada organització que participa en aquest context d...

Import concedit:
377.840 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Mito e ideología en los videojuegos contemporáneos

obert

Recerca, transferència i cultura científica
L'objectiu d'aquest projecte és analitzar la presència i importància dels mites en el videojoc des d'una doble persepectiva: com actualització d'una herència cultural trascendent, composada per mites clàssics que es reinterpreten en clau lúdica, i com a teixit mítim con...

Import concedit:
80.223 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Precios de la vivienda: diferencias de género en las decisiones hipotecarias y la medición del impacto de la economía colaborativa y la criminalidad

obert

Recerca, transferència i cultura científica
L'objectiu d'aquest projecte és mesurar, a través dels preus de l'habitatge l'impacte de diversos fenòmens d'actualitat: l'economia col·laborativa i la criminalitat. Així mateix, el preu serà un element clau a l'hora de mesurar diferències de gènere en el comportam...

Import concedit:
12.463 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Técnicas avanzadas de preprocesado de escritura online para interoperabilidad de dispositivos

obert

Recerca, transferència i cultura científica
L'objectiu d'aquest projecte és investigar, desenvolupar i aplicar tècniques per millorar la interoperabilitat entre diferents dispositius d'adquisició de senyals manuscrites online. L'adquisició online es refereix a la digitalització simultània mentre l'usuari realitza...

Import concedit:
52.030 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial education and Mentoring+ (TANDEM+)

obert

Suport a l’empresa i l’emprenedoria
El projecte TANDEM+ (Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial education and Mentoring+) consisteix en la creació d'una aliança internacional d'emprenedoria que pretén generar impacte des de les institucions d'educació superior seguint els O...

Import concedit:
88.736 €

Data d'actualització:
30/03/2023

PECT Mataró-Maresme: Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores. Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme

obert

Recerca, transferència i cultura científica
L’objectiu de l’operació O3. Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme (EfSaGaMar) és crear i transferir coneixement per estimular i reforçar els hàbits saludables, activitat física i nutrició, entre les persones d’edat avançada. ...

Import concedit:
265.597 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Entrepreneurial and Intrapreneurial Competences Assessment Alliance (EICAA)

obert

Recerca, transferència i cultura científica
El projecte "EICAA" té per objectiu la creació d'una plataforma digital que permetrà assessorar i desenvolupar competències emprenedores i intraemprenadores tant a universitats com a empreses i altres organitzacions. Així mateix, es desenvoluparan materials d'aprenentat...

Import concedit:
90.631 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Towards HEInnovate 2.0: from assessment to action

tancat

Recerca, transferència i cultura científica
El projecte “Towards HEInnovate 2.0: From assessment to action” (THEI2.0) desenvoluparà una versió de l’eina HEInnovate, creada per la Comissió Europea i la OCDE, més àmplia i millorada, amb l’objectiu d’oferir als usuaris un conjunt de noves aplicacions. Aquesta nova v...

Import concedit:
98.490 €

Data d'actualització:
30/03/2023

DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION

tancat

Recerca, transferència i cultura científica
El projecte I-BOX té per objectiu el disseny i desenvolupament de materials audiovisuals, podcasts i infografies en un format digital obert (plataforma I-BOX) amb procediments i tècniques d'infermeria en un ambient simulació que permet donar suport als estudiants d'infe...

Import concedit:
248.842 €

Data d'actualització:
30/03/2023

STUDENT STRESS TRAINING E-MOBILE MANAGEMENT

tancat

Recerca, transferència i cultura científica
El " Student Stress Training E-Mobile Management (SSTeMM)” té com a objectiu desenvolupar una plataforma mòbil digital, dirigida principalment als estudiants d’infermeria en pràctiques, que ajudi a fer front als factors d’estrès ocupacional.

Import concedit:
50.033 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Yes we Rent! Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme (Lloguem!)

tancat

Recerca, transferència i cultura científica
Yes we Rent, en català "Lloguem", és un projecte liderat per l'Ajuntament de Mataró i iniciat a finals del 2018, que té com a objectiu explorar solucions basades en l'economia social i cooperativa a fi de generar una oferta alternativa d'habitatge assequible i estable a...

Import concedit:
74.840 €

Data d'actualització:
30/03/2023

Reimagine emprenedoria i talent: Impuls al talent, l’emprenedoria i la incubació de projectes vinculats al disseny i la innovació tèxtil

obert

Suport a l’empresa i l’emprenedoria
Reimagine Textile és el programa d’innovació empresarial dirigit al sector del tèxtil del Maresme impulsat per l’Ajuntament de Mataró, el Tecnocampus i Eurecat, en el marc el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Mataró Maresme.

Import concedit:
369.922 €

Data d'actualització:
30/03/2023