Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Cooperació

Àmbit d'actuació

Europeu

Estat del projecte

Obert

Data d'inici

14/11/2022

Data de fi

14/05/2024

Les pimes s'identifiquen com a actors clau en la recuperació econòmica i són motors significatius per assolir els objectius de creixement i ocupació establerts al Programa del Mercat Únic (SMP) i poden afectar positivament la transició regional cap a una economia més sostenible socialment i mediambientalment. Les pimes catalanes s'enfronten a reptes reals i urgents per integrar la sostenibilitat a la seva estratègia empresarial a causa de la manca de coneixements i recursos.

L'objectiu general d'ATLAS (Aliats per a la Transició dels models de negoci cap a la sostenibilitat) és ajudar les pimes associades i incidir en el seu model de negoci cap a la sostenibilitat, millorant la interacció amb actors clau amb experiència i competències complementàries. ATLAS té com a objectiu proporcionar a 2 pimes, Colibri i CITSALP serveis d'assessorament i formació en la millora de les capacitats de gestió de la innovació per millorar el rendiment de la sostenibilitat social i ambiental i el coneixement sobre models de negoci sostenibles, abastant la majoria dels ODS i aprofitant l'experiència de les ONG/OSC per ajudar les pimes en la seva transició cap a models de negoci més sostenibles

ACCIÓ, una entitat experimentada de la Enterprise Europe Network per a la competitivitat empresarial, juntament amb SBC, una organització social no governamental , i TecnoCampus, una fundació de suport a l'empresa i a l'economia circular l i la innovació, guiarà a Colibri i CITSALP en el seu viatge cap a una transició empresarial sostenible. Seguint el principi del "Hub and Spoke", el consorci interactuarà amb diversos actors regionals de diverses maneres per maximitzar l'impacte dels serveis d'assessorament en sostenibilitat i de creació de capacitats i per contribuir a la promoció dels beneficis dels models de negoci sostenibles. entre les pimes.

Responsables de projecte

Sònia Llorens

Directora de la Càtedra d'Economia Circular

Equip de projecte

Anna Gabriel

Cap del servei de projectes i suport a la recerca

Ariadna Benet

Investigadora sènior de la Càtedra d'Economia Circular

Fonts de finançament

El pressupost total del projecte ATLAS ascendeix a 106.649,34€, dels quals TecnoCampus executa 21.419,01€. 

Aquest projecte està finançat per la Comissió Europea, programa COSME, convocatòria Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices (SMP-COSME-2021-SPP).

Import concedit

21.419,01€

Import del projecte

23.798,94€

El projecte ATLAS està liderat per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) i participen com a socis, l'Associació Social Business City Barcelona (BSC Barcelona), COL&BRI PARTNERS S.L., CITSALP S.L. i la Càtedra d'Economia Circular (CATEC) de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte

Anterior

Programa de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades

Següent

Fons de creixement i inversió social / Fund for growth and social investment