Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Individual

Àmbit d'actuació

Regional

Web del projecte

Estat del projecte

Obert

Data d'inici

22/03/2023

Data de fi

31/03/2024

Arran de la pandèmia de la covid-19 es va evidenciar l'efecte nociu que pot tenir l'aïllament i la solitud en les persones. Tot i que aquesta situació tan extrema ha passat, una gran part de la població encara pateix aquest aïllament i solitud de forma indefinida i que, o bé per manca de recursos, per alguna afectació que proporciona una discapacitat física o per altres factors psicològics o socials, no disposen d'eines suficients per revertir aquesta situació.

El sector al qual ens estem referint és la població de gent gran, on un alt percentatge viu sol i tenen escassos contactes amb la societat, fins al punt de no sortir de casa en llargs períodes de temps.
En els últims anys s'ha experimentat importants canvis demogràfics  de la població que han incrementat la supervivència de les persones majors de 65 anys, aquest canvi es degut en part a una millora en l'esperança de vida i tambe una millora en la qualitat de vida. Tot i que son avençs, aixo comporta una amenaça en el nostre entorn, la soledat, tal i com hem explicat en lineas anteriors la soledat en aquest periode de vida esta motivada per factors propies de l'edat com afeccions físiques pero també psicologiques y socials.

El grup té com a missió combatre les situacions de soledat, per aquest motiu treballen segons tres grans objectius:

1- Identificar voluntaris majors de 65 anys dins de la Feredació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) i que visquin a la comarca del Maresme que vulguin actuar d'agents comunitaris/mentors.

2- Dissenyar i implementar una intervenció comunitària d'aprenentatge servei basada en donar suport digital, emocional y social a la gent gran.

3- Crear una xarxa entre iguals  en la comarca del Maresme. Gent gran que doni suport a gent gran en risc de soledat no desitjada.

Responsables de projecte

Esther Cabrera Torres

Directora de la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida

Equip de projecte

Fonts de finançament

L'import total del projecte XEI-M ascendeix a 21.556,20 € dels quals 1.146,20 € son aportats per la Diputació de Barcelona i 20.410,20 per la "Fundació La Caixa".

logo

Import concedit

1.146,20€

Import del projecte

21.556,20€

La Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)

Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida

Fundació "La Caixa"

Diputació de Barcelona

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte

Anterior

Programa d'Ajuda entre iguals de Gent Gran

Següent

EDUX Innovació Digital Mataró