Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Cooperació

Àmbit d'actuació

Europeu

Web del projecte

https://www.eicaa.eu/

Estat del projecte

Tancat

Data d'inici

31/12/2020

Data de fi

31/12/2023

El projecte "EICAA" desenvolupa una plataforma digital per assessorar i desenvolupar les competències emprenedores. Això permet a les universitats, empreses i altres organitzacions dur a terme una detecció i monitoratge de les competències emprenedores entre els estudiants o els treballadors d'una entitat. 

El projecte parteix de la base conceptual del Entpreneurship Competence Framework (EntreComp), que va ser desenvolupat per la Comissió Europea.

Mitjançant l'avaluació de les competències emprenedores dels perfils dins la plataforma digital EICAA, es proposaran diferents activitats d'aprenentatge, adaptades al perfil avaluat, que es podran utilitzar per a enfortir les competències emprenedores.

Responsables de projecte

Ester Bernadó

Directora ESUPT

Equip de projecte

Jaume Teodoro

Investigador

Marca Carceller

Técnica de projectes i suport a la recerca

Fonts de finançament

Projecte finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+ Knowledge Alliance. L'import total concedit per a l'execució del projecte durant tot el període i per tots els socis és de 969.672,00€.

logo

Import concedit

90.631,00€

Import del projecte

90.631,00€

- Adsata – Germany,

- Antwerp Management School – Belgium,

- Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme - Spain,

- eVista Kft - Hungary,

- MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochshcule GmbH - Austria,

- ProMedia Kommunikation GmbH - Austria

- Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged) - Hungary

- Univations GmbH - Institut für Wissens- und Technologietransfer and der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - Germany

- Universität Hohenheim - Germany

 

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte