Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Individual

Àmbit d'actuació

Estatal

Web del projecte

Estat del projecte

Obert

Data d'inici

01/09/2021

Data de fi

31/08/2025

La principal hipòtesi del projecte és que els mites, tant des d'una perspectiva transcendent (mites en el present) com una immanent (mites del present), tenen en el videojoc un espai de desenvolupament ideològic i narratiu per comprendre la societat contemporània.

Els objectius del projecte són analitzar els trànsits, mutacions i crisis dels mites clàssics en el videojoc, així com localitzar l'origen de nous mites immanents i establir un vincle històric i cultural entre tots dos. Per tenir una estructura més precisa, el projecte es divideix en dues àrees: primer, mites en el present, mitemes, tradició i imaginari en el videojoc contemporanis; segon, mites del present, poder, llibertat i significat en el videojoc contemporanis. Cada àrea té el seu propi subconjunt de metes científiques, cadascuna vinculada a diverses fites operatives, incloent-hi dos seminaris acadèmics i un professional, anàlisi de mitjans digitals i comunitats d'usuaris i d'un ampli corpus de videojocs en cada àrea i creació de diversos informes i publicacions. Aquests objectius s'alineen amb objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i Innovació 2021-2027, com l'eix 11 (transferència, cooperació i intercanvi entre el sector públic i privat) i d'Horitzó Europa 2021-2027, com el clúster 2, "Cultura, creativitat i societat inclusiva".

El projecte ha estat dissenyat per a una durada de 4 anys en un conjunt de 3 fases on les dues àrees, els mites del present i els mites del present, es treballen en sincronia. Per a cada objectiu operatiu s'ha establert un investigador principal com a responsable (excepte en els compartits) i s'han triat diferents membres dels equips de recerca i treball en funció del seu perfil investigador. S' aplica la metodologia més adequada per a l' objecte, l' enfocament i la mostra de l' objectiu operatiu en qüestió.

Aquest projecte busca impactar en almenys 3 nivells: acadèmic, social i econòmic. A nivell acadèmic, busca tendir ponts entre els Game Studies i altres disciplines amb una tradició més llarga a través del nexe del mite. A nivell social, obre el debat social sobre el paper del videojoc en l'ecosistema cultural, el dissens polític i, en general, en tots els conflictes actuals i futurs entre l'imaginari i la realitat. Finalment, també creiem que pot jugar un paper fonamental en la dimensió econòmica del camp. L'auge dels jocs narratius, unit a una major capacitat de producció en el teixit espanyol (especialment a Barcelona, Madrid, Sevilla, València i Bilbao), és el marc en el qual el nostre projecte planteja la reflexió sobre els continguts creatius i artístics del videojoc actual.

Responsables de projecte

Antonio José Planells de la Maza

Investigador Principal

Víctor Manuel Navarro Remesal

Investigador Principal

Equip de projecte

Ana Patricia Trapero Llobera

Investigadora Universitat de les Illes Balears

Alexandra Samper Martínez

Investigadora Tecnocampus Mataró-Maresme

Alfonso Cuadrado Alvarado

Investigador Universidad Rey Juan Carlos

Beatriz Pérez Zapata

Investigadora Tecnocampus Mataró-Maresme

Núria Vidal Trapero

Investigadora / Equip de treball

Alberto Murcia Carbonell

Investigador / Equip de treball

Fonts de finançament

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació mitjançant la "Convocatòria 2020 de Proyectos de I+D, en el marco de los Programas Estatales de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad", Nº d'expedient PID2020-118776GA-I00.

 

Import concedit

80.223,00€

Import del projecte

80.223,00€

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte

Anterior

Desplegament de un ecosistema empresarial de les cures

Següent

Precios de la vivienda: diferencias de género en las decisiones hipotecarias y la medición del impacto de la economía colaborativa y la criminalidad