Tipologia del projecte

Suport a l’empresa i l’emprenedoria

Modalitat

Cooperació

Àmbit d'actuació

Europeu

Web del projecte

https://startforfuture.eu/

Estat del projecte

Obert

Data d'inici

30/06/2021

Data de fi

30/06/2023

El projecte TANDEM+ (Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial education and Mentoring+) consisteix en la creació d'una aliança internacional d'emprenedoria que pretén generar impacte des de les institucions d'educació superior seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenibles inclosos dins l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En el marc del projecte TANDEM+ i formant una aliança amb el projecte EUAccel, s'ha creat un programa anomenat "Start for Future" (SFF) a través del qual es promou l'emprenedoria i la incubació de les startups, i on actualment hi col·laboren 22 institucions d'educació superior. L'objectiu del programa SFF és esdevenir un model sostenible, democràtic i escalable mitjançant el desenvolupament d'un marc comú d'emprenedoria i incubació.

Responsables de projecte

Equip de projecte

Fonts de finançament

De l'import total concedit de 1.154.278,64€ per tot el període d'execució del projecte (des de l'1/07/2021 fins al 31/06/2023), TecnoCampus compta amb un pressupost de 88.736,06€.

logo
logo

Import concedit

88.736,06€

Import del projecte

88.736,06€

Projecte TANDEM+:

- University of Aveiro (coordinador)

- Dundalk Institute of Technology

- Strascheg Center for Entrepreneurship

- Czeh Technical University in Prague

- Fonden for Entreprenorskab

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

- University of Economics - Varna

- TecnoCampus

Programa Start for Future:

Strascheg Center for Entrepreneurship (Coordinador)

Athens University of Economics and Business | Universidade de Aveiro | International BURCH University | Hochschule München University of Applied Science | California Polytechnic State University (Cal Poly) | Czech Technical University in Prague | Danish Foundation for Entrepreneurship | Dundalk Institute of Technology | The Edge - Research & Business Development | FH Campus Wien | University of Applied Sciences | Ghent University | GründES! Centre for Entrepreneurship der Hochschule Esslingen | Junior Achievement Bulgaria | King's College Nepal | La Trobe University | Edinburgh Napier University | Università di Pisa | University of Economics - Varna | Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University | Ryerson University | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Tecnocampus

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte

Anterior

Técnicas avanzadas de preprocesado de escritura online para interoperabilidad de dispositivos

Següent

PECT Mataró-Maresme: Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores. Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme