Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Individual

Àmbit d'actuació

Estatal

Web del projecte

Estat del projecte

Obert

Data d'inici

01/09/2021

Data de fi

31/08/2024

L' escriptura a mà és probablement una de les tasques més complexes que poden realitzar els éssers humans. Pot revelar la identitat de l' autor que va escriure un text específic, així com patologies del tipus la malaltia de Parkinson, Alzheimer, fatiga, disgrafia, etc. La realització de proves grafoescripturals és un mètode de suport a la presa de decisions simple i no invasiu. Especialment en el cas de malalties en què no hi ha un marcador biològic. També es pot aplicar com a prova de mesurament objectiva de la millora després d'un tractament específic, com l'oxigenoteràpia en pacients afectats per malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), o la presa d'un determinat medicament.

La interoperabilitat entre diferents dispositius d'adquisició (cadascun amb les seves pròpies característiques) és desitjable si volem saltar de les condicions de laboratori a les operacions del món real en e-seguretat i e-salut basades en tasques d'escriptura a mà. Especialment en el context actual d' explosió de nous dispositius comercials i obsolescència de models anteriors. Per a poder continuar treballant amb senyals i models adquirits en el passat és necessària una normalització de valors proporcionats per les tauletes digitalitzadores, eliminació de saturacions, etc. Per exemple, en el cas de la pressió, els dispositius més antigues proporcionen valors de pressió entre [0,1023] mentre que els actuals assoleixen fàcilment rangs [0,4095]. D'altra banda, alguns proporcionen informació de la trajectòria seguida en l'aire en aixecar el bolígraf per realitzar un traç nou, mentre que d'altres no recullen aquest senyal.

Avui dia hi ha una explosió de dispositius d'adquisició d'escriptura a mà en línia (telèfons intel·ligents, tauletes, PC, etc.) cadascun amb les seves pròpies característiques específiques que són proporcionades directament pel convertidor analògic a digital i que varien d'una marca a una altra. La comunitat científica s'ha centrat en les eines d'aprenentatge automàtic per millorar la precisió del reconeixement (especialment en firmes online) així com les possibles aplicacions en e-seguretat i e-salut. No obstant això, l'etapa de preprocessament del senyal no s'ha abordat en tot el seu potencial i habitualment s'ha limitat a tractar senyals d'entrenament (o modelat) i senyals de test adquirides sempre amb el mateix dispositiu, s'ha ignorat la saturació de la pressió, etc. Aquesta proposta se centra en aquesta línia de recerca que ha estat fonamental en aplicacions basades en altres senyals (veu, empremta, cara, etc.).

Addicionalment, les tècniques de preprocessat avançades per a interoperabilitat de dispositius, permetran una millora de l'estat de l'art en reconeixement biomètric (e-health i e-security) i una reducció de l'obsolescència de dispositius i bases de dades adquirides en el passat amb sistemes antics.

Responsables de projecte

Marcos Faundez Zanuy

Investigador Principal

Equip de projecte

Josep Lopez Xarbau

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Alfons Palacios Gonzalez

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Carles Paul Recarens

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Andreu Comajuncosas Fortuño

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Adso Fernandez Baena

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Jaume Teodoro Sadurní

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Antonio Satue Villar

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Ester Bernado Mansilla

Investigadora Tecnocampus Mataró-Maresme

Xavier Font Aragones

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Josep Roure Alcobé

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Enric Sesa Nogueras

Investigador Tecnocampus Mataró-Maresme

Jiri Mekyska

Investigador / Equip de treball

Fonts de finançament

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats MICIU/AEI /10.13039/501100011033 mitjançant la "Convocatòria 2020 de Proyectos de I+D, en el marco de los Programas Estatales de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad", Nº d'expedient PID2020-113242RB-I00.

 

 

logo

Import concedit

52.030,00€

Import del projecte

52.030,00€

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte