Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Cooperació

Àmbit d'actuació

Europeu

Estat del projecte

Tancat

Data d'inici

31/10/2018

Data de fi

31/10/2022

El projecte Yes We Rent està finançat amb fons europeus de desenvolupament regional a través de la iniciativa d'accions innovadores urbanes (UIA), que proveeix recursos per testejar noves solucions que donin resposta a reptes urbans. El consorci que fa possible la realització del projecte està format per l'Ajuntament de Mataró (coordinador), la Diputació de Barcelona, la Fundació Unió de Cooperadors, Salesians Sant Jordi, l'Institut de Govern i de Polítiques Públiques de la UAB (IGOP) i el TecnoCampus.

En el marc del projecte s'ha creat la nova cooperativa de llogaters, Bolc Cooperatiu, que compta amb més de 100 socis a la finalització del projecte i 61 habitatges. Per captar habitatges s'han desenvolupat una sèrie de mesures avantatjoses per als propietaris com són subvencions a fons perdut per a actuacions d'eficiència energètica dels habitatges, realització d'obres de rehabilitació, garanties de cobrament, beneficis fiscals i gratuïtat en la gestió del lloguer.

La participació del TecnoCampus, com a soci del projecte, ha consistit en dur a terme una avaluació d'impacte, quanitativa i econòmica. L'avaluació d'impacte ha sigut liderada pels investigadors Josep Mª Raya, Catalina Llaneza i Helena Hernández. 

Per altra banda, la Càtedra d'Economia Social del TecnoCampus, amb l'equip d'investigadors format per l'Eloi Serrano, l'Ismael Hernández i la Màrian Buil, ha donat suport a la cooperativa de llogaters que s'ha creat en el marc del projecte en la realització d'un pla d'empresa i un pla de viabilitat.

Responsables de projecte

Equip de projecte

Fonts de finançament

"Yes we Rent" compta amb un pressupost total per tota la durada del projecte de 3.125.797,70€, dels quals la Comissió Europea, per mitjà de les Accions Urbanes Innovadores n'aporta 2.500.638,16€.

D'aquest total, TecnoCampus compta amb un pressupost total de 93.550€, dels quals 74.840,00€ són subvencionats.

 

logo
logo

Import concedit

74.840,00€

Import del projecte

93.550,00€

El consorci està format per l'Ajuntament de Mataró (coordinador), la Diputació de Barcelona, la Fundació Unió de Cooperadors, Salesians Sant Jordi, l'Institut de Govern i de Polítiques Públiques de la UAB (IGOP) i el TecnoCampus.

Yes we Rent (Lloguem)!

Webform
Dades de contacte

Anterior

STUDENT STRESS TRAINING E-MOBILE MANAGEMENT