EICAA

Entrepreneurial and Intrapreneurial Competences Assessment Alliance (EICAA)

Àrea
Educació

Durada del projecte
01.01.2021 - 31.12.2023

Àmbit
Regional
Nacional
Internacional

Font de finançament
Comissió Europea

Finançament total
969.672,00€

Pressupost total
969.672,00€

Pressupost TecnoCampus
90.631,00€   

Pàgina web del projecte:
https://www.eicaa.eu/

Informació del projecte

El projecte "Entrepreneurial and Intrapreneurial Competences Assessment Alliance" (EICAA), que va començar en data 01.01.2021, està finançat pel programa Erasmus+ Knowledge Alliance i té una durada de 3 anys. L’objectiu és desenvolupar una Plataforma digital per l’assessorament i desenvolupament de competències emprenedores. Això permetrà a les universitats, empreses i altres organitzacions dur a terme una detecció i monitoratge de les competències emprenedores entre estudiants o treballadors de l’entitat. El projecte parteix de la base conceptual del Entrepreneurship Competence Framework, que va ser desenvolupat per la Comissió Europea.

Mitjançant l’avaluació de les competències emprenedores dels perfils dins la Plataforma digital d’EICAA, es proposaran activitats d’aprenentatge adaptades al perfil avaluat que es podran utilitzar per a enfortir les competències emprenedores.

Així mateix es desenvoluparan materials d’aprenentatge que promoguin les competències emprenedores, i una selecció d’aquests materials, depenent del resultat de l’avaluació, serà suggerida de forma automàtica als usuaris de la Plataforma digital per millorar en àrees de competències específiques.   

El consorci EICAA està format per 9 organitzacions (5 universitats i 4 empreses) d’un total de 5 països europeus:

El consorci EICAA està format per 9 organitzacions (5 universitats i 4 empreses) d’un total de 5 països europeus:

Addicionalment a aquest equip, el projecte compta amb el suport d’una prominent i creixent xarxa de socis dins Europa.

El projecte EICAA està subjecte a la supervisió de la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de la Comissió Europea (EACEA), qui s’ha encarregat de la selecció del projecte com a un dels 30 seleccionats de les 217 sol·licituds presentades a la convocatòria del 2020.

Oficina de Projectes i Recerca