Aquesta convocatòria de Projectes d’Innovació Educativa té com a objectiu afermar el suport del TecnoCampus i les seves Escoles Universitàries a la innovació educativa, i el compromís per la qualitat i l’excel·lència de l’educació universitària. La Innovació educativa és entesa com la introducció de canvis en la docència que suposin una millora significativa, tant en l’assoliment dels objectius educatius com en els processos d’ensenyament i aprenentatge. D’altra banda, la qualitat és entesa com l’adequació dels canvis en el marc de les estratègies i els processos, de manera que tinguin un impacte positiu en els processos d’ensenyament i aprenentatge. La importància d’aquests dos aspectes s’ha vist incrementada com a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 i el seu impacte en l’activitat universitària.

Destinataris 

En aquesta convocatòria hi pot participar tot el personal docent del TecnoCampus, permanent o associat, amb docència assignada el curs acadèmic 2021-2022, podent participar en un màxim de dos projectes d’innovació i coordinar-ne un.

Dates importants

 • 14 de juny del 2021 (període finalitzat) - Presentació de sol·licituds
 • 23 de juny del 2021 - Resolució de les sol·licituds
 • 31 de juliol del 2022 - Presentació de memòria del projecte

Línies d'actuació 

Aquesta convocatòria estableix cinc línies d’actuació estratègica que es prioritzaran perquè se centren en la innovació i la qualitat de la docència universitària, i estan alineades amb els eixos estratègics del TecnoCampus. Aquestes línies són les següents:

 • Projectes que promoguin les metodologies actives, la digitalització de la docència, l’avaluació competencial o el seguiment i acompanyament a l’estudiant.
 • Projectes que incorporin la perspectiva de gènere a la docència
 • Projectes d’innovació docent amb impacte directe al territori. 
 • Projectes que incorporin un o més objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència.
 • Projectes en col·laboració amb altres centres educatius d’ensenyament secundari o formació professional, que suposin un impacte de valor en els estudiants del TecnoCampus.

Modalitats

Aquesta convocatòria es vertebra en tres modalitats diferenciades de projectes:

 • Modalitat A: Projectes promoguts pel Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació
 • Modalitat B: Projectes d’innovació educativa proposats pel professorat.
 • Modalitat C: Participació en activitats de difusió d’innovació educativa.