SQAI

Un dels principis estratègics de Tecnocampus és garantir la qualitat, la innovació i l’excel·lència en l’oferta formativa i els serveis que ofereix. És per aquest motiu que tant des dels tres centres universitaris que el constitueixen, com des dels serveis centrals o serveis campus, la cultura de la qualitat i la innovació pedagògica i docent és un dels eixos principals de la política estratègica de la institució, la qual se centra en la consolidació d’estructures, processos i eines que permetin l’assoliment dels objectius d’excel·lència que es pretenen.

Per tal de fer efectiu aquest principi estratègic, Tecnocampus compta amb el Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent (SQAI), capaç de planificar, posar objectius, fer el seguiment, avaluar, mesurar i fer propostes de millora de la qualitat en totes les activitats que es desenvolupen a la institució.

El Tecnocampus considera la docència de qualitat com un dels seus objectius prioritaris. L'SQAI contribueix a aquest objectiu afavorint la millora continuada de la docència, donant impuls i suport a la innovació docent, estimulant activitats d’intercanvi d’experiències docents, donant visibilitat als programes i grups que treballen en projectes d’innovació docent i organitzant activitats formatives adreçades al PDI que tinguin com a objectiu la innovació i la qualitat de la docència.

L’SQAI també té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat Tecnocampus els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent i l’aprenentatge, d’acord amb les directrius de la institució.Així mateix, ofereix un conjunt d’eines i serveis TIC per donar el suport necessari a docents i estudiants per tal que assoleixin els seus objectius pel que fa a la docència, la innovació, la recerca i la gestió pròpia de caràcter administratiu derivada d’aquestes activitats.

Convocatòria de Projectes d'Innovació Educativa

Ja està publicada la Convocatòria de Projectes d'Innovació Educativa pel curs 2023-2024. 

Formació al professorat

Des de l’SQAI es posa a disposició del professorat un pla de formació una àmplia oferta de cursos en el marc de la formació interna amb l’objectiu de contribuir a la millora continuada de la docència, fomentar l’ús de les eines TIC i introduir metodologies innovadores.

Les formacions destinades al professorat es classifiquen en funció de la competència que es treballa: interpersonal, metodològica, comunicativa, treball en equip, innovació i planificació i gestió de la docència. Per tal de facilitar la participació al professorat aquestes formacions es realitzen en diferents modalitats depenent de la temàtica i la data d’impartició, tant presencial com online.

Properes formacions

  • 13/06/2023 Modalitat presencial - Construeix el teu Pla d'Aprenentatge per adaptar-lo al Reial Decret 822/2021- Inscripcions
  • 19/06/2023 Modalitat híbrida  - Construeix el teu Pla d'Aprenentatge per adaptar-lo al Reial Decret 822/2021- Inscripcions
  • 20/06/2023 Modalitat presencial - La Sostenibilitat i la Circularitat en els estudis del TecnoCampus - Inscripcions
  • 22/06/2023 Modalitat en línia - Presentació materials per a introduir els ODS en la docència - Inscripcions
  • 26/06/2023 Modalitat en línia - Presentació materials per a introduir la perspectiva de gènere a la docència (Ed. 4) - Inscripcions

Qualitat

El Tecnocampus sempre ha estat compromès amb la qualitat en tots els àmbits per tal d’assegurar l’excel·lència en l’educació, garantint així el rigor acadèmic de la seva oferta formativa. La millora continuada esdevé un eix vertebrador a la Institució a través de les escoles que l’integren.

L’SQAI defineix les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat treballant de manera coordinada amb els centres universitaris, serveis i àrea d’empresa. Alhora, desenvolupa les accions a seguir respecte l’assegurament de la Qualitat en diferents àmbits del món acadèmic/ docent(avaluació del professorat i del PAS,  estudis analítics,…).

Consulta aquí la informació referent a la qualitat del centre universitari:

Centre Universitari TecnoCampus

Accedir