Abast

Estudis del departament d'Empresa

Estudis del departament de Salut

Estudis del departament de Tecnologia

Estudis del departament d'Indústries culturals

 

Documentació  (documents en català)

Manual   (aprovat 19/9/2023) 

Manual de processos   (aprovat 19/9/2023)

Informe d'avaluació del desplegament   (aprovat 19/9/2023)

Pla de millora   (darrera actualització, 5/3/2024)

Catàleg d'indicadors (darrera actualització, 8/3/2024)

 

Processos (documents en català)

A continuació es detallen els processos vigents del SGIQ del Centre Universitari TecnoCampus, classificats segons les 6 dimensions que es fan servir en els processos de certificació de la implantació del SGIQ en el marc del programa AUDIT.

 

DIMENSIÓ 1: REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ

P1.1. Definir el pla estratègic de TecnoCampus i els projectes d’àmbit institucional i fer-ne el seguiment

P1.2. Revisar i actualitzar el SGIQ, els seus processos i els indicadors

P1.3. Gestionar la documentació del SGIQ

P1.4. Definir la política i els objectius de qualitat en la docència i l'aprenentatge

 

DIMENSIÓ 2: DISSENY, REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS

P2.1. Programar i verificar un nou títol de grau o màster universitari

P2.2. Fer el seguiment de les titulacions

P2.3. Modificar un títol de grau i màster universitari

P2.4. Acreditar els títols de grau i màster universitari

P2.5. Extingir o desprogramar títols de grau o màster universitari

P2.6. Gestionar la satisfacció dels grups d’interès

P2.7. Desenvolupar l'activitat docent

 

DIMENSIÓ 3: SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE I D’ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS

P3.1. Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants de Grau

P3.2. Gestionar la preinscripció, admissió i matrícula dels estudiants dels Màsters universitaris

P3.3. Gestionar l’orientació professional

P3.4. Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiant

P3.5. Gestionar l'acció tutorial dels estudiants

P3.6. Gestionar les pràctiques externes del departament d'Empresa

P3.7. Gestionar les pràctiques externes del departament de Salut

P3.8. Gestionar les pràctiques externes del departament de Tecnologia

P3.9. Gestionar les pràctiques externes del departament d'Indústries culturals

P3.10. Gestionar el treball final de grau

P3.11. Gestionar el treball final de màster

 

DIMENSIÓ 4: PERSONAL ACADÈMIC

P4.1. Definir la política del personal docent i investigador

P4.2. Definir la política del personal d’administració i serveis

P4.3. Captar i seleccionar el Personal docent i investigador

P4.4. Captar i seleccionar el Personal d'administració i serveis

P4.5. Actualitzar/acreditar el model d’avaluació de l’activitat docent del PDI

P4.6. Gestionar l'avaluació docent del PDI

P4.7 Gestionar la formació interna

 

DIMENSIÓ 5: RECURSOS MATERIALS I SERVEIS

P5.1. Gestionar els recursos materials i serveis generals complementaris

P5.2. Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació de suport a la docència, aprenentatge, recerca i gestió

P5.3. Gestionar les incidències, les reclamacions i els suggeriments

 

DIMENSIÓ 6: INFORMACIÓ PÚBLICA I RENDIMENT DE COMPTES

P6.1. Definir la informació pública de les titulacions