SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Els estudis del departament d'Empresa del Centre Universitari TecnoCampus queden sota el paraigua d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) des de l'any 2011. En el següent enllaç es pot accedir a la documentació del SGIQ vigent.

 

ESTUDIS

Graus:

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació - docència en anglès        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Turisme i Gestió del Lleure        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Doble titulació en Administració d’Empreses i GI i Turisme i GLL        ACCÉS WEB        MEMÒRIES ( AdE - TURISME )        INDICADORS

Doble titulació en Administració d'Empreses i GI i Màrqueting i CD        ACCÉS WEB        MEMÒRIES ( AdE - MÀRQUETING )        INDICADORS

Doble titulació en Turisme i GLL i Màrqueting i CD        ACCÉS WEB        MEMÒRIES ( TURISME - MÀRQUETING )        INDICADORS

Màrqueting i Comunitats Digitals        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Logística i Negocis Marítims        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Màsters Universitaris: 

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals:  Autoinforme (2018)  document en català      Resolució (2019)  document en castellà     Autoinforme (2023)  document en castellà

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació:  Autoinforme (2016)  document en català     Resolució (2016)  document en castellà       Autoinforme (2022) document en català      Resolució (2023)  document en castellà 

Grau en Turisme i Gestió del Lleure: Autoinforme (2016)  document en català     Resolució (2016)  document en castellà     Autoinforme (2022) document en català     Resolució (2023)  document en castellà

Grau en Logística i Negocis Marítims:  Autoinforme (2019)  document en català   Resolució (2021)  document en castellà

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació:  Autoinforme (2019)  document en català    Resolució (2021)  document en castellà

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims:  Autoinforme (2023)  document en castellà

 

INFORMES DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Curs 2014-2015: Tots els estudis

Curs 2015-2016: Tots els estudis

Curs 2016-2017: Tots els estudis

Curs 2017-2018:  AdE/Turisme/MUEI      Màrqueting/Logística

Curs 2019-2020: Màrqueting    MàsterLogística

Curs 2021-2022: Màrqueting    Logística/MàsterEmprenedoria

 

ACCÉS A PORTALS DE QUALITAT EXTERNS

Portal d'informes d'avaluació d'AQU Catalunya  

Portal d'indicadors d'inserció laboral i de satisfacció dels titulats i les titulades d'AQU Catalunya

Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Universitats

 

MEMÒRIES ANUALS

Memòria del curs acadèmic 2021-2022  document en català

Memòria del curs acadèmic 2020-2021  document en català

Memòria del curs acadèmic 2019-2020  document en català

Memòria del curs acadèmic 2018-2019  document en català

Memòria del curs acadèmic 2017-2018  document en català

Memòria del curs acadèmic 2016-2017  document en català

Memòria del curs acadèmic 2015-2016  document en català

Memòria del curs acadèmic 2014-2015  document en català

Memòria del curs acadèmic 2013-2014  document en català

Memòria del curs acadèmic 2012-2013  document en català

Memòria del curs acadèmic 2011-2012  document en català

Memòria del curs acadèmic 2010-2011  document en català

Memòria del curs acadèmic 2009-2010  document en català

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (NOMÉS PER A USUARIS AUTORITZATS)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk

 

INSERCIÓ LABORAL DELS ESTUDIS

Estudis AQU de la inserció laboral dels titulats en Ciències Empresarials :    edició 2014     edició 2017     edició 2020    documents en català

Estudis AQU de la inserció laboral dels titulats en Turisme :    edició 2014    edició 2017     edició 2020    documents en català

Estudis AQU de la inserció laboral dels titulats en Màrqueting :    edició 2020    documents en català