SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Els estudis del departament de Tecnologia del Centre Universitari TecnoCampus queden sota el paraigua d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) des de l'any 2010. En el següent enllaç es pot accedir a la documentació del SGIQ vigent.

 

ESTUDIS

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Enginyeria Mecànica        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Doble titulació en Informàtica de Gestió i SI i Disseny i Producció de Videojocs        ACCÉS WEB        MEMÒRIES ( INFORMÀTICA - VIDEOJOCS )       INDICADORS

Simultaneïtat d'estudis  Electrònica Industrial i Automàtica / Mecànica        ACCÉS WEB

Simultaneïtat d'estudis  Electrònica Industrial i Automàtica / Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació        ACCÉS WEB

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

AUTOINFORME d'acreditació dels Graus en Mitjans Audiovisuals, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació   (document en català)

AUTOINFORME d'acreditació del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial (2023)  (document en català)

 

INFORMES DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment global del curs 2014/2015 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/5/2016) (document en català)

Informe de seguiment global del curs 2015/2016 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/1/2017) (document en català)

Informe de seguiment global del curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 21/2/2018) (document en català)

Informe de seguiment global del curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 13/3/2019) (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial curs 2019/2020 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/2/2021) (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial curs 2020/2021 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 15/3/2022) (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació i Grau en Disseny i Producció de Videojocs curs 2021/2022 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 24/2/2023) (document en català)

 

ACCÉS A PORTALS DE QUALITAT EXTERNS

Portal d'informes d'avaluació d'AQU Catalunya 

Portal d'indicadors d'inserció laboral i de satisfacció dels titulats i les titulades d'AQU Catalunya

Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Universitats

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (només per a usuaris autoritzats)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk

 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Pla d'acció tutorial

Pla d'acollida    (document en català)