SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Els estudis del departament de Salut del Centre Universitari TecnoCampus queden sota el paraigua d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) des de l'any 2011. En el següent enllaç es pot accedir a la documentació del SGIQ vigent.

 

ESTUDIS

Graus

Grau en Infermeria        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Fisioteràpia        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Nutrició Humana i Dietètica        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Doble titulació Grau en Fisioteràpia i Grau en CAFE        ACCÉS WEB        MEMÒRIES ( FISIOTERÀPIA - CAFE )        INDICADORS

Màsters Universitaris

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes especialitat en Educació Física        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA  

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

Grau en FisioteràpiaAutoinforme (2021)   Resolució (2021) (documents en castellà)

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:  Autoinforme (2018)  Resolució (2018)  Autoinforme (2023)  Resolució (2024)  (documents en castellà)

Grau en InfermeriaAutoinforme (2016)   Resolució (2016)  Autoinforme (2021)  Resolució (2022)  (documents en castellà)

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'EnvellimentAutoinforme (2021)  Resolució (2022)  (documents en castellà)

 

INFORMES DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de les titulacions en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment del Grau en Fisioteràpia, el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment i el Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva curs 2022/2023 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat del Centre Universitari TecnoCampus del 27/2/2024)  (document en castellà)

Informe de seguiment extraordinari del Grau en Infermeria - Maig 2023 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 29/5/2023)  (document en castellà)

Informe de seguiment del Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva curs 2020/2021 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 28/4/2022)  (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport curs 2020/2021 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST de l'1/3/2022)  (document en català)

Informe de seguiment del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment curs 2019/2020 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 18/3/2021)  (document en català)

Informe de seguiment global curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 27/2/2019)  (document en català)

Informe de seguiment global curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 20/2/2018)  (document en català)

Informe de seguiment global curs 2015/2016  (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 16/2/2017)  (document en català)

Informe de seguiment global curs 2014/2015  (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 24/5/2016)  (document en català)

Informes de seguiment global curs 2013/2014 :  Infermeria     CAFE     Màster Cronicitat     (documents en català)

Informes de seguiment global curs 2012/2013 :  Infermeria     CAFE     Màster Cronicitat     (documents en català)

Informe de seguiment global curs 2011/2012  (document en català)

Informe de seguiment global curs 2010/2011  (document en català)

 

ACCÉS A PORTALS DE QUALITAT EXTERNS

Portal d'informes d'avaluació d'AQU Catalunya 

Portal d'indicadors d'inserció laboral i de satisfacció dels titulats i les titulades d'AQU Catalunya

Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Universitats

 

MEMÒRIES ANUALS

Memòria ESCST del curs acadèmic 2021-2022  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2020-2021  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2019-2020  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2018-2019  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2017-2018  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2016-2017  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2015-2016  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2014-2015  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2013-2014  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2012-2013  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2011-2012  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2010-2011  (document en català)

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (NOMÉS PER A USUARIS AUTORITZATS)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk