Nova edició dels Premis Antena TrenLab

La primera edició dels Premis Antena TrenLab neixia l'any 2022 en el marc de col·laboració entre Renfe, l'Ajuntament de Mataró i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme per impulsar la innovació territorial dins l'àmbit de la mobilitat sostenible, vinculada al sector ferroviari. 

Anualment s'escolliran 4 projectes emprenedors que entraran al programa d'acceleració de 6 mesos i que inclou la possibilitat de testejar la solució al territori Mataró-Maresme. Pots veure els guanyadors de la 1ra edició i els detalls del programa aquí.

Reptes i dotació dels premis

Amb una dotació global de 150.000€, s' atorgaran 4 premis anuals que reconeixeran projectes emprenedors que aportin idees i solucions per a la millora de la mobilitat a nivell territorial.  

Se seleccionaran projectes innovadors, tecnològics i sostenibles que proposin nous serveis de mobilitat o impactin en la millora de la gestió dels serveis existents, considerant el transport de passatgers i mercaderies en la seva globalitat. 

Els 4 reptes als quals es pot optar:

Tres dels premis són per atendre reptes operatius i actuals de Renfe / Rodalies de Catalunya i el quart recull idees disruptives del mercat.

 

Railway Station Experience  

Repte operatiu

 

Dotació del premi: 40.000€

 

Busquem solucions tecnològiques que afavoreixin l'accessibilitat universal a totes les persones, amb independència de la diversitat funcional, situació o condició. Volem minimitzar la distinció entre ciutadans i superant la identificació de "recorreguts adaptats".

Així mateix, busquem incentivar l'ús del tren i del transport públic en general, mitjançant l'ús combinat de diferents modes de transport, principalment d'aquells menys contaminants. 

 • Millorar l' accessibilitat universal de totes les persones  

Busquem solucions que ampliïn l'aproximació a l'accessibilitat des de diferents perspectives i des de les diferents necessitats de la ciutadania. Es tracta tant de solucions que millorin l'accessibilitat física al tren de totes les persones, com d'aquelles més centrades en la senyalització, els suports, els canals i el tipus d' informació. 

 • Incentivar l'ús del tren com a mode de transport intermodal per al Maresme 

Busquem solucions que facilitin que el/la viatger/a tingui una visió de totes les opcions intermodals de què disposen, atenent específicament a les característiques orogràfiques i geogràfiques del Maresme. 

 • Adaptar la intermodalitat a les noves necessitats específiques i hàbits en mobilitat 

Busquem solucions d'intermodalitat capaces de donar resposta als nous hàbits mixtos de mobilitat de la població, tant des d'un punt de vista espacial com virtual. 

 

Customer Happiness 

Repte operatiu

 

Dotació del premi: 40.000€

 

Busquem solucions que facin possible l'adequació i l’adaptabilitat del transport ferroviari als diferents usos i necessitats de mobilitat de qualsevol persona. Assegurar una atenció continuada i en temps real en qualsevol situació de l'operativa diària del servei. 

 • Millorar l'Experiència de viatge 

Busquem solucions que permetin aprofitar els avantatges d'una comunitat viatgera enfortida de la qual es pot saber la identitat i la ruta. 

 • Incentivar i premiar l'ús del transport ferroviari 

Busquem solucions i eines a través dels quals premiar la fidelitat i compromís de les persones usuàries de Renfe. 

 • Personalitzar l'experiència a través de l'adaptació/diversificació dels espais 

Busquem solucions que permetin que els serveis ferroviaris s'adaptin a les necessitats específiques, sobretot en el nou context de mobilitat i nous hàbits de la població. 

 

Safety Rail 

Repte operatiu

 

Dotació del premi: 40.000€

 

Busquem solucions per millorar les condicions de seguretat, especialment des de la perspectiva de gènere, i promoure les actituds cíviques dels usuaris en relació a la infraestructura i les persones,   afavorint un entorn de convivència basat en la confiança. 

 •  Enfortir la "Comunitat Viatgera" 

Busquem solucions que permetin aprofitar els avantatges d'una comunitat viatgera enfortida. Considerem que el sentit de comunitat enforteix la confiança, especialment si parlem de la comunitat que viatja junta (al mateix tren).   

 • Identificació i denúncia d' actituds incíviques i agressives, especialment des de la perspectiva de la violència de gènere.

Busquem solucions que permetin incrementar la seguretat (violència) i reduir l'incivisme. 

 •  Millorar les condicions de seguretat dels espais de transició intermodal 

Busquem solucions que facin dels espais on es produeix el canvi de modalitat (espais d'intermodalitat) siguin més amables i segurs i permetin que la percepció de "pèrdua" de temps sigui mínima.

 

 

Keep it Open! 

Repte disruptiu
 
Dotació del premi: 30.000€

 

Busquem startups disruptives que desenvolupin solucions encara no implementades àmpliament al sector del ferrocarril basades en noves tecnologies (metavers, realitat virtual, robòtica etc.) o tendències (computació quàntica, drones, etc.) entre d'altres.

Serveis que disposaran els guanyadors durant del Programa

 • Pla personalitzat d'acceleració durant 6 mesos.

 • Xarxa de mentors professionals, incloent experts de les entitats participants, que donaran suport al desenvolupament del projecte. 

 • Accés al Parc Tecnològic del TecnoCampus i espai propi a la seu de l' Antena TrenLab del TecnoCampus per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.

 • Possibilitat de testejar la solució a la ciutat de Mataró.

 • Anàlisi ad hoc de les diferents fonts de finançament i internacionalització per al projecte.

 • Suport a la difusió del projecte en mitjans, jornades i congressos

Beneficis que disposaran els guanyadors finalitzat el programa

Accés preferent als espais i serveis del Parc Tecnològic del TecnoCampus 

Vinculació a Cluster InMove by Railgurp que permetrà el seu posicionament en el sector de la mobilitat, durant l'any posterior a la finalització del programa. 

Requisits per participar

Projecte

Podrà presentar-se qualsevol Pime o Micropime amb un projecte innovador, tecnològic i sostenible que disposi d' un mínim producte viable i que s' ajusti als reptes descrits 

Programa d'acceleració

S'haurà de comprometre a assistir al programa d'acceleració que es farà presencialment a la seu de l'Antena TrenLab a Mataró (Barcelona) 

Àrea d'influència

Tindrà la predisposició per desenvolupar el test de la solució principalment a Mataró i la seva àrea d' influència 

Criteris de valoració de les candidatures

A les bases legals dels premis, actualitzades amb la nova data, tens tota la informació.

Bases dels Premis Antena TrenLab (ver.català) 
Bases dels Premis Antena TrenLab (ver. castellà) 
 

 

Preguntes Freqüents (FAQS)

Sí, sempre que la seu social o filial estigui dins l’estat espanyol, puguis participar del programa d'acceleració a la seu d'Antena TrenLab i estiguis disposat a desenvolupar la teva solució majoritàriament a Mataró i el seu àmbit d'influència.
Durant els 6 mesos del programa es mirarà de concentrar totes les sessions presencials del mes en la mateixa setmana.

En aquest cas, i només si la teva idea és una solució molt disruptiva en el mercat actual podrà optar al repte "Keep it Open!". Per a la resta de premis necessites un grau de maduresa de la solució tecnològica i que disposis d'una prova de concepte (TRL nivell 3 mínim). 

Organitza: