El TecnoCampus habilita la línia d’ajuts a la matrícula del curs 2021-2022, destinada a estudiants de grau que es trobin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. A tal fi, aquest programa d’ajuts s’articularà en dues convocatòries:


I. Programa d’ajuts al pagament de la matrícula a estudis de grau del curs 2021-2022, destinats a estudiants de nou accés, convocatòria preinscripció de juny, que estiguin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

 • Termini: Fins el 15/06/2021 inclòs.
 • Estat de la convocatòria: Tancat. 
 • Bases de la convocatòria: Descarrega-les en aquest enllaç
 • Llistat de requeriment de documentació: Data de publicació: 23 de juny de 2021. Consulta'l en aquest enllaç.
 • Llistat de sol·licituds admeses i excloses: Consulta'l en aquest enllaç
 • Diligència per la que es fa pública la proposta de valoració: Consulta aquest enllaç
 • Diligència per la que es fa pública la proposta de valoració final: Consulta aquest enllaç
 • Diligència d'esmena relativa a la concessió i quantia de la 1a convocatòria. Consulta aquest enllaç

 

II. Programa d’ajuts al pagament de la matrícula del curs 2021-2022, destinats a estudiants ja matriculats els cursos precedents als centres universitaris TecnoCampus i a estudiants de nou accés de la convocatòria de preinscripció de setembre, que estiguin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

 • Termini: del 20/09/2021 fins al 8/10/2021 inclòs.
 • Estat de la convocatòria: Tancat (del 20/09/2021 al 8/10/2021)
 • Formulari online: Disponible en aquest enllaç
 • Bases de la convocatòria: Descarrega-les en aquest enllaç.
 • Llistat de requeriment de documentació: Data de publicació: 18 de novembre de 2021. Consulta aquest enllaç.
 • Diligència per la que es fa públic el llistat de sol·licituds admeses i excloses: Consulta aquest enllaç.
 • Diligència per la que es fa pública la proposta de valoració: Consulta aquest enllaç.
 • Resolució de la Direcció General relativa a l'adjudicació dels ajuts Covid-19: Consulta aquest enllaç.
 • Diligència d'esmena a l'adjudicació de la 2a convocatòria: Consulta aquest enllaç

 

 

El programa d’ajuts es basa en els principis de flexibilitat per acompanyar necessitats sobrevingudes i rigor i retiment de comptes, al tractar-se d’ajuts que es financen a través d’aportacions públiques.