Premis Creatic a la millor iniciativa empresarial


PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ

- Premi en metàl·lic de dotze mil euros (12.000€)
- Bonificació del 100% de l'ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.
- 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat oficina independent, a partir de la data de constitució de l'empresa i fins al 31 de desembre de 2021.
- Suport en la promoció i presència a mitjans.

 

 

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL AMB LIDERATGE FEMENÍ

- Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)
- Bonificació del 100% de l’ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.
- 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace, a partir de la data de constitució de l'empresa i fins al 31 de desembre de 2021.
- Suport en la promoció i presència a mitjans.

 

 
PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL AMB IMPACTE SOCIAL

- Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)
- Bonificació del 100% de l'ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.
- 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace, a partir de la data de constitució de l'empresa i fins al 31 de desembre de 2021.
- Suport en la promoció i presència a mitjans.

 

El lliurament dels premis estarà subjecte al que s'estableixi en les bases oficials del premi.