Presentació

 

Què són els premis Creatic?

Els premis Creatic són un estímul i una oportunitat per als millors projectes empresarials innovadors i/o tecnològics, i els ofereix suport financer, logístic i d’acceleració.

Categories dels premis

Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials

Millor iniciativa empresarial en l'àmbit de la tecnologia i la innovació, millor projecte liderat per dones i millor projecte amb impacte social.

Premi Creatic a l'Emprenedoria Universitària del Tecnocampus

Adreçat a alumnes universitaris dels graus o màsters de TecnoCampus matriculats en el curs 2022-2023 que presentin un projecte emprenedor

Premi Creatic al millor projecte emprenedor d'alumnes de FP

 

Pel millor projecte emprenedor d'alumnes de FP dels centres educatius de Mataró.

atencio

 

El termini per a presentar candidatures ha finalitzat

Dotació dels premis

 • PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ

  • Premi en metàl·lic de dotze mil euros (12.000€)
  • 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat oficina independent durant 1 any, o fins al 31 de desembre de 2024 en cas d'instal·lar-s'hi al 2024.
  • Suport en la promoció i presència a mitjans.

 • PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL LIDERADA PER DONES

  • Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)
  • 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace durant 1 any, o fins al 31 de desembre de 2024 en cas d'instal·lar-s'hi al 2024.
  • Suport en la promoció i presència a mitjans.

 • PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL AMB IMPACTE SOCIAL

  • Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)
  • 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace durant 1 any, o fins al 31 de desembre de 2024 en cas d'instal·lar-s'hi al 2024.
  • Suport en la promoció i presència a mitjans.

Bases, requisits i criteris

 • Els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics
 • Tenir per objectiu la creació d'una empresa, a partir d'una idea madura propera al mercat o, si aquesta ja existeix, l'empresa ha d'haver iniciat l'activitat aquest mateix any 2023
 • Fixar el domicili fiscal de la futura empresa, o empresa ja existent, a la ciutat de Mataró

 

Criteris de selecció

Criteri
Puntuació

Grau de definició del producte o servei 

5 punts

Incorporació d'elements innovadors i millores tecnològiques en el producte o servei

5 punts

Activitat vinculada a sectors estratègics de Tecnocampus: salut, TIC, ciberseguretat, impressió 3D i altres tecnologies per a la indústria 4.0, economia blava, economia circular i la indústria dels videojocs.

5 punts

Dimensió del mercat i competència (es valorarà l'orientació al mercat del projecte)

5 punts

Model de Negoci: Viabilitat econòmica i financera del projecte

5 punts

Possible vinculació del projecte amb el Parc i el territori i la seva aportació a l'ecosistema.

5 punts

Coneixements tècnics i de gestió de l'equip emprenedor

5 punts

Habilitats comunicatives de l'equip promotor, en base a la presentació oral del projecte

5 punts

Preguntes Freqüents (FAQS)

1- Emprenedors que vulguin posar en marxa la seva empresa

Si tens una idea de negoci relacionada amb la tecnologia i la innovació amb un nivell de maduresa proper al mercat i vols posar-la en marxa, els Premis Creatic poden ser la plataforma perfecta per que la puguis posar en marxa.

2- Empreses que han iniciat la seva activitat des de l'1 de gener de 2023

Els premis Creatic són una forta empenta per consolidar i fer créixer la teva nova iniciativa empresarial.

Sí, però aquesta idea ha d’estar madura, i ser ja un projecte proper la mercat i amb voluntat ferma de crear una empresa. En cas de resultar guanyador, caldrà constituir l’empresa abans del 3 de juny de 2024.

Sí, un autònom o empresari individual és una forma jurídica que pot adoptar una empresa. Cal, però, que l’alta de l’activitat s’hagi produït el 2023.

No. Per presentar la candidatura als Premis Creatic no és necessari tenir l’empresa a Mataró. No obstant, en cas de resultar guanyador, per gaudir del premi en metàl·lic, caldrà ubicar i domiciliar l’empresa a la Incubadora de Tecnocampus.

El TecnoCampus disposa d’un Servei d’Emprenedoria on et poden ajudar. Pots demanar visita personalitzada amb un tècnic del Servei a emprenedors@tecnocampus.cat o per telèfon al 931696502

A través dels formularis web d'aquesta pàgina, i també es poden presentar físicament al TecnoCampus (TCM2 - Av. Ernest Lluch, 32 de Mataró) o per correu electrònic a creatic@tecnocampus.cat

Organitza:

             
 


Amb el mecenatge de:

Mecenes Platinum:

         

 

Mecenes Gold:
                       
 
 
Mecenes Silver:

 

 

Mecenes Bronze:

                                                                     

Amb el suport de:

 

.       ;

 

Amb la col·laboració de: