PRIMERA EDICIÓ 2017 DELS PREMIS REIMAGINE TEXTILE A LES MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS EN L'ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ TÈXTIL

Primera edició dels Premis Reimagine Textile 2017 adreçats a emprenedors/es amb idees de negoci relacionades amb la tecnologia i la innovació en tèxtil i a empreses de recent creació. L'objectiu d'aquest guardó és promoure la iniciativa empresarial dins d'aquest àmbit, mitjançant el suport econòmic, logístic i d'acceleració dels nous projectes empresarials. 

 

 


   

Emprenedors/es -de manera individual o col·lectiva-, i empreses tradicion als consolidades constituïdes abans de l’1 de gener de 2015, que comptin amb una idea de negoci relacionada amb la tecnologia i la innovació en el sector tèxtil i de la moda, i que tinguin intenció de posar-la al mercat.

                    

Empreses relacionades amb la tecnologia i la innovació en el tèxtil i la moda que hagin iniciat la seva activitat des de l’1 de gener de 2015 i que continuïn actives. S’entendrà com a data d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta a la declaració censal d’Hisenda de l’activitat principal de l’empresa participant.

 

 

ORGANITZA: