Programa

El curs es divideix en una fase inicial “on line”, que s'iniciarà 4 setmanes abans de la fase presencial i en la qual l'alumne haurà de realitzar unes tasques amb l'ajuda del Manual de Suport Vital Avançat, en la plataforma virtual del Consell Català de Ressuscitació (www.aulaccr.cat), amb la finalitat d'adquirir un mínim de coneixements per a la segona fase. En aquesta segona fase, evidentment pràctica, s'ensenyeran les tècniques i habilitats pròpies del Suport Vital avançat i es treballarà la capacitat de lideratge dels equips.

La durada de la fase presencial serà de 12h dividides en dues jornades.

Avaluacions i acreditació

És obligatori el 100% de l'assistència al curs. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques i pràctiques rebran un certificat emès pel Consell Català de Ressuscitació / Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar, amb equivalència al curs del European Resuscitation Council, acreditat amb 11,5 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.