Professorat

Instructors qualificats i acreditats en suport vital intermedi o avançat pediàtric pel Consell Espanyol de RCP, el Consell Català de Ressuscitació i la Societat Catalana de Pediatria, amb experiència en urgències, emergències o vigilància intensiva pediàtrica.