Curs de disseny 3D
a) Què és el disseny en 3D i com es dissenya?
 
b) Funcions Bàsiques de Disseny
1. Definició d'Objectes Primitius.
2. Definició d'Objectes Sketch o Dibuixos.
3. Operacions d'Extrusió i Buidat.
4. Projecte 1 - Tauleta
 
c) Funcions Avançades de Disseny
1. Operacions d'Extrusió per Escombrat.
2. Projecte 2 - Cadira
3. Operacions d'Extrusió per Seccions.
4. Operacions d'Extrusió per Revolució.
5. Projecte 3 - Gerro o Ampolla
 
d) Funcions de Modificació.
 
e) Funcions de Patró i Matrius.
 
f) Agrupació.
 
g) Combinacions entre Objectes - Suma - Resta - Intersecció.
 
h) Mesuraments.
 
i) Text.
 
j) Snap.
 
k) Materials.
 
l) Models a Internet STL e interactuació amb el programa.
 
m) Impressió d'un objecte en 3D.