Dissabte:                                                                                                          

- Introducció al curs i seguidament sessió teòrica sobre impressió 3D, per donar una visió global de tot el que esta passant amb la impressió 3D i extreure així el seu potencial.

- Col·locació safata d’impressió i calibrat. Instal·lació programes de control de la impressora 3D i posta en marxa. Workflow on trobar, descarregar i pujar peces d’internet. Explicació format STL, exportació model per imprimir. Calibrat, CAM (laminat) i explicació del G-Code Primera impressió.  

Diumenge:

-  Impressió de models propis o de internet.