Curs 2020/21

Informació pels nous estudiants 2020/21 

Calendari Acadèmic ESUPT 2020/21 - UPF

Oferta d'assignatures 2020/21 - UPF

Horari atenció alumnes

 

Horaris de classe - 2020/21

L'inici del 2n trimestre es farà seguint la planificació indicada al fitxer de restriccions a la presencialitat de cada grau.

           Planificació docent - explicacions 

           Normativa de grups del 2n i 3r trimestre

 

Grau en Mitjans Audiovisuals

           Planificació curs GMA matí

           Inici del 2n trimestre: Resticcions a la presencialitat GMA matí

           Planificació curs GMA tarda

           Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat GMA tarda

 
 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

           Planificació curs GEEIA

           Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat

 
 
Grau en Enginyeria Mecànica

           Planificació curs GEM

           Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat

 
 
Grau en Enginyeria en Organització Industrial

           Planificació curs GOI

           Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat

 

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

           Planificació docent GEISI

           Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat

Primer curs
Segon curs
Tercer curs
Quart curs

 

Grau en Disseny i Producció de Videojocs

            Planificació curs GDPV

           Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat                    

 
 
Doble titulació en Enginyeria Informàtica / Disseny i Producció de Videojocs

            Planificació curs GEISI/GDPV

            Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat                  

 
 
Doble titulació en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Mecànica

            Planificació curs GEEIA/GEM

            Inici del 2n trimestre: Restriccions a la presencialitat

 

 

Horaris d'exàmens - 2020/21 

 

Per a consultar els horaris d'examen, pulsa aquest enllaç, posa el nom del Centre: Fundació TecnoCampus i selecciona el grup d'examen que et correspongui (EX_GMA, EX_GDPV, ...) i la setmana que vulguis consultar.
 

 

 

 

 

CURS 2020-2021

Les següents informacions poden tenir algunes afectacions per l'estat d'alarma, decretat a causa del COVID-19

 

SESSIÓ BENVIGUNDA ESTUDIANTS NOU ACCÉS

CALENDARI ACADÈMIC  CURS 2020-21  (actualitzat 16/10/2020)

INFORMACIÓ NOUS ESTUDIANTS CURS 2020-21

 

 


HORARIS CURS 2020-2021

Les següents informacions poden tenir algunes afectacions per l'estat d'alarma, decretat a causa del COVID-19

 

Organització per a la docència 2020-21

- Annex Organització per a la docència

- Sol·licitud canvis de grup/canvis de docència

- Annex Organització per a la docència (English version)

- Sol·licitud canvis de grup/canvis de docència (English version)

 

         - Resolució canvis de grup interns i canvis a docència online (07/10/2020)

         - Resolució canvis de grup interns i canvis a docència online (07/10/2010 - English version)

 

Durant el curs pots  consultar online els horaris i les aules diariament.

(Actualiztat 18/12/2020)

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

1ER TRIMESTRE   2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en Anglès)

1ER TRIMESTRE - 2N TRIMESTRE - 3ER TRIMESTRE

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

1ER TRIMESTRE - 2N TRIMESTRE - 3R TRIMESTRE

Doble titulació Turisme i Gestió del Lleure/Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

1ER TRIMESTRE - 2N TRIMESTRE - 3R TRIMESTRE

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals

1ER TRIMESTRE - 2N TRIMESTRE - 3R TRIMESTRE

Doble titulació Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació/Màrqueting i Comunitats Digitals

1ER TRIMESTRE - 2N TRIMESTRE - 3R TRIMESTRE

Grau en Logística i Negocis Marítims

1ER TRIMESTRE - 2N TRIMESTRE - 3R TRIMESTRE

 

HORARIS EXÀMENS CURS 2020-2021

PROTOCOL A SEGUIR EXÀMENS

DOCUMENT A SIGNAR PER TENIR DRET A LA RECUPERACIÓ  

EXÀMENS 1ER TRIMESTRE  data  MODIFICACIÓ  10/12/2020 

NOU RECUPERACIONS EXÀMENS 1r TRIMESTRE_ AULES  data publicació 11/1/2021

 

 

(Les següents informacions poden tenir algunes afectacions per l'estat d'alarma, decretat a causa del COVID-19)

 

 

 

 


 

INFORMACIONS REFERENTS ALS IDIOMES DELS CENTRE

Per problemes administratius t’informem que:

  • Tots els nivells d’ANGLÈS començaran classes a partir del 5 d’octubre del 2020. La sessió perduda serà recuperada durant el primer trimestre en format online prèviament acordada entre els estudiants i el professor/a.
  • Tots els nivells de FRANCÈS, ITALIÀ ALEMANY començaran classes a partir del 28 de setembre del 2020.

Estructura organitzativa

Informació general sobre l'acreditació de la tercera lengua

  • Què has de fer a principis de setembre:

Realització de la PDL (estudiants que no ho han realitzat mai i no han presentat cap certificat en el moment de matrícula) (actualitzat 02/08/20)

Elecció d'idioma (estudiants que han superat el nivell B2.2 d'anglès)

  • Ja pots consultar:

Exàmens 1er trimestre-aules (actualitzat 30/11/2020

Assignació de nivell, professor/a i aula

Grups Idiomes,professor/a i aula   1T    Actualitzat 13/10/2020

Grups Idiomes, professor/a i aula 2T     Actualitzat 16/12/2020

Resultats de la PDL(actualitzat 30/10/2020)