La Unitat d'Igualtat

La Unitat d’Igualtat és un servei universitari especialitzat, competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.

L’estructura de la Unitat d’Igualtat i les seves funcions es troben, actualment, pendents d’aprovació.

 

On participem?

TecnoCampus forma part de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UPF i, com a membre de la comissió, fa seu el compromís de  de la Universitat amb les polítiques d’igualtat de gènere, que han passat a incloure tant la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes com la garantia dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI.

La Comissió d'Igualtat

La Comissió d’Igualtat és l’òrgan d’assessorament i participació, entre els seus objectius està la promoció de la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària i les activitats de sensibilització en matèria d'igualtat entre dones i homes. Està formada per les persones representants de diferents àmbits de la comunitat universitària.

La Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica en matèria d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere, té caràcter permanent i s’encarrega de l’aplicació del procediment d’actuació tècnica i especialitzada recollit en el Protocol per  prevenir  i  solucionar conflictes  en  matèria  de  violència  masclista,  homofòbia,  bifòbia  i  transfòbia, així com del seguiment de les mesures.

L’estructura de la Comissió Tècnica i les seves funcions es troben, actualment, pendents d’aprovació.