Pla d'estudis


 • Fonaments en Urgències i Emergències (6,5 ECTS)
  • Assistència urgent al pacient amb patologia respiratòria
  • Assistència urgent al pacient amb patologia cardíaca
  • Assistència urgent al pacient amb patologia neurològica
  • Ventilació mecànica a Urgències
  • Assistència urgent al pacient amb patologia digestiva
  • Assistència urgent al pacient amb patologia endocrinològica
  • Assistència urgent al pacient amb sèpsia
  • Assistència urgent al pacient intoxicat
  • Assistència urgent al pacient amb anafilaxi
  • Assistència urgent al pacient amb patologia traumàtica lleu
  • Assistència urgent al pacient cremat
  • Assistència urgent al pacient amb psiquiàtric
  • Assistència urgent al pacient amb patologia urològica
  • Assistència urgent al pacient amb patologia nefrològica
  • Maneig del dolor agut
    
 • Qualitat, Seguretat i Gestió a Urgències i Emergències (1 ECTS)
  • Sistemes Sanitaris i aspectes legals
  • Introducció a la qualitat als serveis d’urgències i emergències
  • Introducció a la seguretat clínica als serveis d’urgències i emergències
  • Introducció a la gestió als serveis d’urgències i emergències
    
 • Atenció urgent al pacient geriàtric (0,5 ECTS)
  • Assistència al pacient crònic complex
  • Assistència al final de la vida
 • Urgències  Materno-Infantils (3 ECTS)
  • Assistència en urgències ginecològiques i obstètriques
  • Assistència en urgències neonatals
  • Assistència en urgències pediàtriques
    
 • Proves Complementaries a Urgències (0,5 ECTS)
  • Electrocardiografia
  • Anàlisis Clíniques
  • Radiologia
  • ECO- Fast
    
 • Com donar males noticies (0,5 ECTS)
  • Mòdul teòric
  • Simulació 
    
 • Suport Vital (5 ECTS)
  • Suport Vital Avançat (SVA)
  • Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT)
  • Suport Vital Intermedi Pediàtric (SVIP) 
 • Medicina d’Urgències en situacions adverses (2 ECTS)
  • Urgències en Medicina de muntanya
  • Incidents de múltiples víctimes
  • Riscos NBQ
  • Simulacre de catàstrofe
 • Recerca en Salut (20 ECTS)
  • Metodologia de la recerca
  • Tècniques de recerca
  • Bioestadística
  • Writing a Research Grant Proposal
  • Scientific writing in English. Manuscripts, reports and presentations
    
 • Adquisició d’habilitats i competències ; Tallers, seminaris i simulació (1 ECTS)

  • Monitoratge i valoració primària del pacient
  • Accessos venosos, arterials i intraòssi 
  • Ventilació Mecànica Invasiva i No Invasiva
  • Interpretació de ECG i arítmies
  • ECO-Fast
  • Mobilitzacions/immobilitzacions
  • Embenats i guixos
  • Triatge a urgències i emergències
  • Actuació davant riscos biològics i químics
  • Fisiologia del Transport
  • Simulació Avançada
 • Pràcticum (10 ECTS)
  • Pràctiques Clíniques externes:
   • SEM (Unitats de Suport Vital Avançat)
   • Serveis de Urgències Hospitalaris
     
 • Treball de fi de Màster.TFM (10 ECTS)
   
 • SIMULACRE FINAL 
   

Sistemes d’Avaluació:

 • Cada mòdul tindrà una avaluació de coneixements i/o habilitats
 • ­Es realitzarà una avaluació continua de l’alumne basada en les ABP, resolució de casos i simulació avançada
 • Es realitzarà una prova d’avaluació final que incorpora diferents instruments i es desenvolupa a través de diverses estacions o escenaris que simulen situacions clíniques reals per veure com han integrat  tots els coneixements adquirits durant el màster
 • Es realitzarà un simulacre juntament amb el sistema d’emergències, bombers, policia,... per veure com han integrat  tots els coneixements adquirits durant el màster
 • ­Un mínim d’assistència del 80%
 • ­Els mòduls de Suport Vital Avançat (SVA), Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT) i Suport Vital Intermedi Pediàtric (SVIP) tindran un examen final escrit i un simulacre de cadascú per tal d’aconseguir l’acreditació. Aquest mòduls requereixen el 100% d’assistència  per la superació i acreditació de l’assignatura.
 • Treball de Fi de Màster. Defensa del projecte
 

Organitzat per:

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: