Dates: del 10 d'octubre de 2018 a finals juliol de 2019
Durada: 60 ECTS/600 hores
Dies i horaris:
Dimecres (excepte el mòdul de Suport vital, pediàtric i muntanya que son 2 dies consecutius)
De 9 a 18h (a excepció de les sessions de SVA, SVAT i SVIP en les que l'horari s'allargarà fins a les 19:30h degut a la metodologia que s'utilitza en aquestes sessions)

En el cas del mòdul de Materno-Infantil es durà a terme en tres dies consecutius de la setmana en que s'imparteix. 
El dia en que es realitzarà el simulacre esta supeditat a l'organització de l'esdeveniment.
Els mesos de maig i juny estan destinats a la realització del Practicum tant hospitalari com extrahopitalari.
Modalitat: semipresencial
Orientació: professionalitzador
Idiomes: català, castellà i anglès
Places: 32
Preu: 5.800,20€ + 200€ de taxes

2a Preinscripció: ampliada fins esgotar places
Matrícula: Del 17 de setembre al 5 d'octubre

Informació i Assessorament Tècnic:
Sra. Lorena Molina Raya (Coordinadora acadèmica del Màster): lmolina@tecnocampus.cat
Dr. Francesc Carmona Jiménez (Coordinador assistencial del Màster): fcarmona@tecnocampus.cat

Sol·licitud d’Informació i Inscripcions: 
Formació Permanent:
Tel. (+34) 93 702 19 59
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Presentació

A Catalunya s’estima que es poden arribar a atendre més de 8 milions d’urgències a l’any amb els diferents recursos assistencials. Uns 3 milions i mig de persones són ateses als serveis d’urgències hospitalàries de centres especialitzats, uns 2 milions i mig als centres d’urgència d’atenció primària (CUAP) i més de 1 milió i mig són ateses pel servei d’emergències mèdiques (SEM).

Es fa evident que els professionals de salut, tant metges com infermers necessiten adquirir una formació específica en aquest camp per tal que puguin identificar i avaluar les situacions de risc vital i proporcionar una actuació immediata. Han de desenvolupar habilitats en el presa de decisions, pensament crític i treball en equip per tal convertir-se en professionals altament qualificats per proporcionar una assistència segura i de qualitat a la persona, sense deixar de banda, el suport i l’acompanyament a la persona i la família en moments tant crítics i de tanta angoixa.

Per aquests motius volem formar professionals excel·lents en el àmbit de l’assistència en urgències i emergències, volem obtenir resultats diferents i tal i com  deia Albert Einstein: “Per obtenir resultats diferents has de fer coses diferents” i això es el que fem! Un equip de  professionals que treballen a l’assistència  guiaran als estudiants amb metodologies docents innovadores i amb simulació avançada al CSIS (Centre de Simulació i Innovació en Salut) per  l’assoliment de les competències necessàries per aconseguir el nostre objectiu.
Després de 3 edicions com a diploma de Postgrau amb èxit, arrel de les demandes dels alumnes d’incorporar nous temes i amb la intenció de millorar la formació dels futurs alumnes, així com la qualitat del programa formatiu, creiem oportú estendre el pla d’estudis afegint un mòdul de recerca i un sistema d’avaluació més adient per assegurar l’assoliment de les competències objectiu del màster.

A qui va dirigit

Diplomats i/o graduats en Infermeria i llicenciats i/o graduats en Medicina que estiguin interessats en adquirir els coneixements i habilitats necessàries per proporcionar una atenció integral a una persona en situació d’urgència i/o emergència.

Organitzat per:

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: