Matrícula Masters

Matrícula Màsters TecnoCampus

Finalitat

Donar d'alta a l'estudiant al TecnoCampus per a que pugui començar a cursar els estudis de màster seleccionats i gaudir dels serveis campus oferts.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones que han estat admesses i s'han pre-inscrit al màster corresponent.

Documentació que cal aportar

Obligatoria:
* Títol original, còpia compulsada o resguard del títol (1)
* Certificat o expedient oficial de notes original (1)
* DNI, NIE o passaport
* Foto carnet
* Imprés normalitzat TecnoCampus de dades -D
* Imprés normalitzat TecnoCampus de drets d'imatge -D
* Imprés normalitzat Reglament Internet del TecnoCampus -D

(1) Si és de la UE de parla no anglesa caldrà traducció jurada del títol i del certificat. Si no és de la UE caldrà revisar el conveni bilateral del país amb el Ministerio de Educación i si s'escau caldrà l'apostilla de La Haia i legalitzar-ho a l'ambaixada o consulat corresponent.

Opcional:
Caldrà veure els requisits documentals per a cada màster però caldrà aportar aquí la documentació original.

Termini per sol·licitar-ho

Segons dates acordades pel TecnoCampus al calendari específic per màster
Normalment la matrícula s'obre al juliol i al setembre.

Cost

Segons catàleg de preus TecnoCampus i preu regulat de taxes de la Generalitat de Catalunya 

Resposta que obtindrà

Imprés de matrícula

Temps de resposta

Immediat

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa màster ESCSE

Normativa UPF Màsters
 

On adreçar-se

Presencial: Gestió acadèmica