Impuls a la formació per millorar la comunicació amb els malalts i els seus familiars

La comunicació constitueix un instrument terapèutic essencial, no només en la transmissió de males noticies, sinó en tot el procés d’atenció dels professionals de la salut als pacients i les seves famílies. Sense unes bones habilitats comunicatives, es fa difícil poder donar i rebre la informació terapèutica bàsica per tal d'oferir un bon recolzament emocional o qualsevol altre procés que requereixi compartir informació.

Així doncs, i davant d’aquest fet cabdal, i entenent que la comunicació va més enllà del simple fet de transmetre informació, la unitat de formació de l’Institut Català d'Oncologia  i el Centre de Simulació i Innovació en Salut de TecnoCampus han creat el Laboratori d’Habilitats de Comunicació per tal de fomentar la formació i la recerca estudiants i professionals de la salut en aquest àmbit. Hi participaran alumnes del Grau en Infermeria, del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment i de diversos postgraus qiue s'impartieixen a l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus. 

El Laboratori d’Habilitats de Comunicació té dos objectius principals: formació i recerca. Per una banda, i a nivell formatiu, es volen desenvolupar els programes o models curriculars de formació en habilitats de comunicació a través de la metodologia docent de “Formació de formadors”. Per altra banda, a nivell de recerca, volen mostrar les millores de les competències psicosocials i habilitats dels participants en els programes de formació.

A més, també s’avaluaran les millores en la comunicació i la conversa amb els pacients i els seus familiars durant el procés de tractament. Tot plegat servirà per a donar resposta a les necessitats docents i acadèmiques a través de la simulació clínica que proporciona un nou mètode d’aprenentatge i entrenament a través del coneixement, les habilitats comunicatives i els valors humans.

Per altra banda, el laboratori desenvoluparà les “Guies de Conversa” perquè ajudin el personal sanitari a donar una millor atenció, als pacients i a les seves famílies, centrada en les seves preferències, valors i objectius amb el propòsit de fomentar centres sanitaris que promoguin models científics i de cures.