• Nom: Grau en Infermeria
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h). (Les pràctiques es realitzen en torn de matí, tarda i nit)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 60
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 9,814 (curs 21/22)

El Grau en Infermeria i el Màster Universitari en Cronicitat i Dependència de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus han obtingut l’any 2017 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats. 


El pla d'estudis en Infermeria que presenta l'ESCST ofereix una formació generalista, orientada a la pràctica, al desenvolupament del pensament crític, a la consecució de l'autonomia i responsabilitat professional. La recerca i l'evidència científica seran eines fonamentals per aprofundir en el coneixement infermer i essencials en el procés d'aprenentatge de l'estudiant.

L'infermer / a es presenta com un professional insubstituïble en l'atenció a la persona, la família i la comunitat, tant en la salut com en la malaltia, i en l'eix de l'atenció a la societat actual sotmesa a continus canvis.
 

 

 
L'objectiu és formar infermers / es proactius, amb competències professionals que li permetin identificar, valorar i avaluar les necessitats en salut i de cures de persones sanes o malaltes, amb capacitat d'adaptar-se i donar resposta a les actuals necessitats sanitàries del país.

 

Com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, l'Escola Superior en Ciències de la Salut Tecnocampus proposa un pla d'estudis centrat en l'alumne i en la persona. 
 
 
 
El Grau en Infermeria basa la seva excel·lència en tres pilars fonamentals, on les metodologies innovadores de la formació teòrica, la simulació i el programa pràctic són els trets diferenciadors i la base del seu desenvolupament.
 
 
 
 
 
Els 160 ECTS teòrics es realitzen amb una diversificació de metodologies docents i una avaluació continuada que permetran a l'alumne tenir un paper actiu durant la seva formació.
 
Per altra banda, des de l'inici de primer curs s'utilitza la simulació clínica que permet ampliar i substituir les experiències reals per experiències dirigides que reprodueixin els aspectes substancials d'una situació amb el màxim de realisme. Per aquest motiu, la simulació és bàsica per a un aprenentatge de qualitat i adquisició de competències.
 
Dels 80 ECTS del pràcticum d'Infermeria, 50 es realitzen en el 4t curs del Grau. El disseny de les pràctiques reals en aquest nivell es planteja amb una visió integradora: el seguiment de processos. Això s'estructurarà en itineraris on l'estudiant podrà col·laborar amb els professionals de la salut abordant diferents i complexos processos en els nivells assistencials i serveis on es realitzi l'atenció al pacient.
 
 

96% D'INSERCIÓ LABORAL DELS ALUMNES TITULATS

 

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

En una societat canviant on la salut juga un paper fonamental en les vides de les persones, a l’ESCST volem formar infermeres i infermers amb una gran qualitat, tant humana com professional, ambdues coses indivisibles en un professional de la salut, i per a això treballem i seguirem treballant.Perfil d'ingrés:

Els futurs estudiants han de ser capaços d'establir relacions interpersonals de manera contínua amb l'individu, la família i la comunitat. Ha de valorar també que posseeixin habilitats de comunicació, mentre que la comunicació es configura com un instrument en l'exercici professional. Així mateix, haurà de posseir la disposició per treballar en equip com a eina fonamental per a la relació amb els diferents professionals que configuren l'equip de salut que ha de donar resposta a les necessitats de la persona, família i comunitat.

El futur estudiant ha de tenir curiositat per apropar-se a dominis desconeguts i indagar en ells de manera que li possibilitin per adquirir habilitats que, en el futur, li han de permetre proporcionar cures infermeres de qualitat.

Com a professió de servei, el perfil d'estudiant inclourà valors i actituds de servei a persones, famílies i comunitat.

 

De la mateixa manera, s'espera d'ells un marcat interès per l'estudi permanent en tant que s'haurà de basar en l'evidència, la construcció del coneixement infermer.

Finalment, el futur estudiant ha de manifestar una actitud humanista pel que fa als valors de l'ésser humà i de la societat que ha de portar, ja des de l'inici de la seva formació, a considerar que la persona és un ésser únic, singular i irrepetible, valorant-la com a membre de grups, familiar i social, i que prendrà les seves pròpies decisions segons els seus interessos personals i les interaccions establertes amb els altres.

 

Àmbits de desenvolupament professional:

 • Hospitalització d'aguts
 • Maternitat
 • UCI
 • Urgències
 • Gestió
 • Atenció domiciliària
 • Pediatria
 • Centre sociosanitari
 • Oncologia
 • Àrea quirúrgica
 • Docència i recerca