Dades de contacte

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - TCM1 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades rgpd@tecnocampus.cat; de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari informa:

Finalitat: Realitzar  el tractament de les dades per gestionar sol·licituds d'informació relativa als estudis que es cursen en el TecnoCampus.

Mantenir informats als Usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l'Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella.

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. Per l’enviament de comunicacions informatives la base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment de l’interessat, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. Així com el que estableix l’article 21 de la LSSI-CE.

Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Destinataris: No se cediran les dades a uns altres  tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.

Drets: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment en el cas que hagi atorgat el consentiment. Així mateix, l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Horaris d'atenció:

Parc empresarial: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.

Punt d'informació a l'estudiant (PIE): de dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00h

Biblioteca - CRAI: De dilluns a divendres, de 9h a 21h. Horari especial en època d’exàmens i reduït a l’estiu.

Telèfons:

Universitat +34 93 169 65 01

Punt d'informació a l'estudiant +34 93 702 32 32

Parc empresarial +34 93 169 65 02

Màsters, Postgraus i Formació Continuada
+34 93 702 19 59

Biblioteca: +34 93 169 65 01

Dades de contacte

Estudis relacionats