Informació general


Càrrec: Professor

Correu electrònic: ecasasp@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


ANY ACADEMIC 2018/2019 22020 - FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 2T 2018/2019 - GRUP 1 22044 - PRACTICUM II 3T 2018/2019 - GRUP 1 23033 - PRÀCTICUM II 3T 2018/2019 - GRUP 1 ANY ACADEMIC . 2019 / 2020 22020 - FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 2T 2019/2020 - DB FISIO-CAFE Grup 1 22037 - FISIOTERÀPIA OBSTÈTRICA I URO-GINECOLOGIA 1T 2019/2020 - DB FISIO-CAFE Grup 1 22037 - FISIOTERÀPIA OBSTÈTRICA I URO-GINECOLOGIA 1T 2019/2020 - DB FISIO-CAFE Grup 102 22050 - TREBAL FI DE GRAU - FISIOTERÀPIA 3T 2019/2020 - DB FISIO-CAFE Grup 1 23016 - FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 1T 2019/2020 - FISIO Grup 1 23028 - FISIOTERÀPIA OBSTÈTRICA I URO - GINECOLÒGICA 3T 2019/2020 - FISIO Grup 1 23036 - TREBALL FI DE GRAU 3T 2019/2020 - FISIO Grup 1