Presentació

English version

 • Nom: Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment
 • Càrrega lectiva: 60 ECTS
 • Modalitat: Semipresencial
 • Horari: Divendres de 8:15h a 14h i de 15h a 19h
 • Titulació: Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: 5.650,20€ + 200€ de taxes (preu aplicant el descompte per reconeixement de 4 ECTS; preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs)
 • Caràcter: Professional i de recerca, dona accés a programes de doctorat
 • Propera edició: Del 9 d'octubre del 2020 al 30 de juliol de 2021
 • Places: 20
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Organització: Organitzat per l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus amb la col·laboració de la Fundació TIC Salut Social, l’Hospital Clínic de Barcelona, el Parc Sanitari Pere Virgili, l’Institut Universitari d’investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), Fecunmed i el Consorci Sanitari del Maresme.
 
Com a professional de la salut, et sents preparat per assumir les necessitats noves d’atenció integrada en l’àmbit de les malalties cròniques i l’envelliment?
 
El Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu fonamental formar professionals de la salut en l’àmbit de la recerca en malalties cròniques i l’envelliment.
 
Els principis que fomenten aquest màster i que l’han consolidat en el temps són:
 
 • Un enfoc multidisciplinar i multidimensional que aborda problemes de salut prevalents des de les diferents dimensions: social, clínica, econòmica i de cures.
 • L'elevada prevalença de les patologies cròniques que conformen el treball diari dels professionals de la salut. D’altra banda, amb l’envelliment de la població, les persones més grans de 65 anys constitueixen el tram de població amb el creixement més gran des d’ara fins a l’any 2021. 
 • L’atenció integrada social i sanitària que s’ha convertit en una prioritat dels serveis socials i sanitaris a Catalunya.
 • La necessitat d’una formació de postgrau de tipus màster que permeti accedir als professionals de la salut accedir a Programes de Doctorat i el foment de línies de recerca vinculadres a l'àmbit de la cronicitat i l'envelliment.
És per tot això que, des de l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus, creiem que és imprescindible comptar en el nostre sistema sanitari amb la implicació de professionals de la salut ben formats en aquest àmbit. Professionals preparats per dirigir nous models de treball col·laboratiu que incloguin també les administracions sanitàries, els responsables de polítiques sanitàries, els investigadors, els docents, els pacients, els familiars i els seus cuidadors.
 
Dra. Esther Cabrera
Direcció acadèmica del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA

El Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE) és un màster consolidat i de referència al territori. L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus compte amb entitats col·laborades de prestigi com la Fundació TicSalut, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) Fecunmed i el Consorci Sanitari del Maresme. 
 
El màster té un total de 60 ECTS i està format per 30 ECTS de matèries obligatòries, 12 ECTS de matèries optatives, 4 ECTS de pràctiques externes i 14 ECTS del treball final de màster.
 
 

TITULACIÓ

Aquest màster està verificat com un Màster Universitari Oficial de la Universitat Pompeu Fabra.
 
 

ACCÉS AL DOCTORAT

Per la seva orientació, el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment dona accés a Programes de Doctorat.
 
L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus té convenis amb diferents Programes de Doctorat per poder donar continuïtat a alumnes del màster cap a estudis de doctorat com per exemple el Programa de Doctorat en Biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra i el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I - Castelló.

A QUI VA DIRIGIT

 • Professionals de la salut: infermers, metges, psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes i nutricionistes que contemplin la necessitat d'aprofundir en el coneixement de les malalties cròniques i l'envelliment i millorar les seves competències en recerca.
Quines competències es desenvolupen en el màster?
 
Els estudiants que realitzin el màster podran:
 • Donar resposta clara, precisa i rellevant a persones amb patologies cròniques, als seus familiars i/o cuidadors al llarg del seu cicle vital per mitjà de la planificació i l’avaluació de programes específics dins l’àmbit de la salut.
 • Resoldre problemes de la pràctica clínica relacionats amb el procés d’envelliment i la seva dependència, tot garantint-ne, a través de metodologies i dels instruments de gestió professional en l’àmbit sociosanitari, la dignitat i la seguretat, la intimidat i l’autonomia de les persones.
 • Seleccionar i elaborar els dissenys de recerca, amb equips multidisciplinars, que permetin formular i contrastar hipòtesis, dissenyar intervencions i avaluar els resultats relacionats amb les patologies cròniques i l’envelliment.
 • Resoldre els nous reptes i les situacions que es produeixen en els sistemes sanitaris actuals, en les seves polítiques de gestió i en l’àmbit social en els seus diferents nivells assistencials per mitjà d’instruments de programació i avaluació de les organitzacions sanitàries.
 • Redactar projectes de recerca, a partir dels quals es pugui accedir a programes competitius finançats per agències en l’àmbit de la salut.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Lideratge en projectes de recerca en l’àmbit de la cronicitat i l’envelliment
 • Lideratge en gestió clínica i de cures en Hospitals, centres assistencials i institucions sanitàries
 • Incorporació en Programes de Doctorat
 • Incorporació en Escoles Universitàries, Facultats o Departaments per a la impartició de docència de grau o postgrau.
 • Gestió sanitària en centres geriàtrics, sociosanitaris o residencials

 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: