Presentació

English version

 • Nom: Màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'envelliment (temps parcial)
 • Durada: Dos cursos acadèmics
 • Càrrega lectiva: 60 ECTS
 • Modalitat: Online
 • Horari: Dijous i divendres de 14:00 a 20:00 (classes de forma síncrona transmeses en directe per videoconferència).
 • Titulació: Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: 5.650,20€ + 200€ de taxes (preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs)
 • Caràcter: Professionalizador i de recerca, donant accés a programes de doctorat
 • Propera edició: gener de 2022 – juliol de 2023
 • Places: 20
 • Idiomes: castellà (95%) anglès (5%)
 • Organització: L'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus amb la col·laboració de la Fundació Tic Salut Social, l'Hospital Clínic de Barcelona, el Parc Sanitari Pere Virgili, l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), Fecunmed i el Consorci Sanitari del Maresme.

 
Com a professional de la salut, et sents preparat per assumir les necessitats noves d’atenció integrada en l’àmbit de les malalties cròniques i l’envelliment?
 
El Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu fonamental formar professionals de la salut en l’àmbit de la recerca en malalties cròniques i l’envelliment.
 
Els principis que fomenten aquest màster i que l’han consolidat en el temps són:
 
 • Un enfocament pluridisciplinari i multidimensional que aborda problemes  de salut prevalents des de les diferents dimensions: social, clínica, econòmica  i de cures.
 • Els professionals de la salut treballen diàriament amb pacients amb malalties cròniques i en edat avançada
 • La integració de l’atenció social i sanitària és una necessitat urgent per al nostre sistema de salut. El pacient ha de situar-se en el centre d’aquest sistema.
 • La formació de màster permet als professionals de la salut accedir a programes de doctorat i treballar en línies de recerca relacionades amb la cronicitat  i l’envelliment.
És per tot això que des de l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus creiem que és necessari per al nostre sistema sanitari tenir la implicació de professionals de la salut ben formats; professionals preparats per dirigir nous models de treball col·laboratiu que incloguin també les administracions sanitàries, els responsables de les polítiques sanitàries, els investigadors, els docents, els pacients, els familiars i els seus cuidadors.
 
Dra. Esther Cabrera
Direcció acadèmica del Màster 

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA

El màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE) és un màster consolidat i de referència al territori. L’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus té entitats col·laboradores de prestigi com la Fundació Tic Salut Social, l’Hospital Clínic de Barcelona, el Parc Sanitari Pere Virgili, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), Fecunmed i el Consorci Sanitari del Maresme.
 
El màster té un total de 60 ECTS i està format per 30 ECTS de matèries obligatòries, 12 ECTS de matèries optatives, 4 ECTS de pràctiques externes i 14 ECTS del treball de final de màster.
 
 
 

TITULACIÓ

Aquest màster està verificat com un Màster Universitari Oficial de la Universitat Pompeu Fabra.
 
 

ACCÉS AL DOCTORAT

Per la seva orientació, el màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat  i l’Envelliment dona accés a programes de doctorat. L’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus  té convenis amb diferents  programes de doctorat per poder donar continuïtat a alumnes del màster cap a estudis de doctorat. 

A QUI VA DIRIGIT

 • Va dirigit a professionals de la salut: infermers/res, metges, psicòlegs/psicòlogues, treballadors/es socials, fisioterapeutes i nutricionistes que tinguin en compte la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les malalties cròniques i l’envelliment i millorar les seves competències en recerca.
Quines competències es desenvolupen en el màster?
 
Els estudiants que realitzin el màster podran:
 • Donar una resposta clara, precisa i rellevant a les necessitats de persones amb patologies cròniques i als seus familiars i/o cuidadors.
 • Resoldre problemes de la pràctica clínica relacionats amb el procés d’envelliment.
 • Seleccionar i elaborar els dissenys de recerca amb equips pluridisciplinaris, dissenyar intervencions  i avaluar els resultats.
 • Resoldre els nous reptes i les situacions que es produeixen en els sistemes sanitaris actuals, en  les seves polítiques de gestió i en l’àmbit social  en els seus diferents nivells.
 • Redactar projectes de recerca, a partir dels quals  es pugui accedir a programes competitius.
 • Conèixer i utilitzar el llenguatge científic per a difondre coneixement basat en treball empíric.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Lideratge en projectes de recerca en l’àmbit de la cronicitat i l’envelliment
 • Lideratge en gestió clínica i de cures en Hospitals, centres assistencials i institucions sanitàries
 • Incorporació en Programes de Doctorat
 • Incorporació en Escoles Universitàries, Facultats o Departaments per a la impartició de docència de grau o postgrau.
 • Gestió sanitària en centres geriàtrics, sociosanitaris o residencials

 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: