1. REQUISITS D'ACCÉS

Es pot sol·licitar plaça en un màster universitari:

 • Amb un títol universitari oficial de grau.
 • Amb un títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Amb un títol de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Amb un títol universitari estranger:

* De l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti l’accés als ensenyaments de màster universitari al seu país d’expedició. 

* Aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), en aquest cas, poden accedir sempre que obtinguin l’homologació, prèvia a un títol que tingui accés o bé, sense homologació, amb la comprovació de que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten al país que va expedir el títol per accedir als estudis de postgrau.

L' acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar els ensenyaments de màster. No cal homologar el títol.

2. CRITERIS D'ADMISSIÓ

En el procediment de selecció dels candidats específic del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació (màxim 5 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Adequació del perfil del candidat als objectius i continguts del programa (fins a 2 punts). La valoració de l'adequació del perfil del candidat es farà sobre la base d'un escrit de presentació d'una extensió màxima de dues pàgines en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del Màster i els seus objectius professionals.
 • Expedient acadèmic (es valorarà d'acord amb la normativa de valoració d'expedients acadèmics de la UPF) (fins a 1.5 punts).
 • Experiència professional, especialment si aquesta experiència s'hagués obtingut com a emprenedor en la creació d'una empresa o negoci (fins a 1 punt).
 • El contingut de dues cartes de presentació (0,5 punts). Es valorarà especialment una carta de professor universitari i una altra carta més professional.

En el procediment de selecció dels candidats específic del Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims (màxim 5 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Expedient acadèmic (es valorarà d’acord amb la normativa de valoració d’expedients acadèmics de la UPF) (fins a 2,5 punts).
 • Adequació general del perfil del candidat als objectius i continguts del programa (fins a 1,5 punts). La valoració de l’adequació general del perfil del candidat es farà prenent com a base un escrit de presentació i motivació d’una extensió màxima de dues pàgines en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del màster i els seus objectius professionals.
 • Experiència de com a mínim tres anys en els sectors de la logística o els negocis marítims (fins a 1 punt). Requeriment opcional.
 

El Comitè de Direcció del Màster com a òrgan encarregat de realitzar l'admissió dels candidats al Màster, considerarà els següents criteris específics:

- Adequació al perfil d'ingrés valorat a partir de:

 • Titulacions anteriors més afins al programa del Màster: 20%
 • Curriculum vitae del candidat/a: 20%
 • Interessos i perfil del candidat: carta d'interessos i cartes de recomanació: 10%
 • Expedient acadèmic: es considerarà la nota mitjana de la titulació anterior per la qual accedeix al Màster, així com la nota mitjana obtinguda en els mòduls més afins al màster: 30%
 • Experiència professional, sobretot en relació amb empreses i entitats pertanyents a l'Economia Social: 10%
 • Entrevista personal amb el candidat: 10%. El comitè podrà realitzar entrevistes amb els candidats per a establir la prelació en el llistat d'admesos.

En el procediment de selecció dels candidats específic del màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (màxim 10 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Certificat acadèmic oficial de notes dels estudis realitzats de la universitat d’origen(màxim 2,5 punts).
 • Currículum, del qual es valorarà l’experiència professional, acadèmica i investigadora en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (màxim 2 punts).
 • Carta de motivació en la qual s’exposi l’interès per cursar el màster (màxim 1,5 punts).
 • Dues cartes de recomanació acadèmiques o professionals (màxim 1,5 punts).
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès (màxim 1 punt). Requisit opcional.
 • Entrevista personal que permetrà aclarir o perfilar aspectes del currículum i discriminar estudiants amb expedients semblants (màxim 1,5 punts).
 

En el procediment de selecció dels candidats específic del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (màx. 10 punts) s'aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Carta de presentació: La puntuació màxima respondrà a un candidat/a amb un interès evident personal i professional cap a la recerca aplicada a les malalties cròniques i amb la seva voluntat de realitzar una tesi doctoral en aquest àmbit de la salut (màx. 1,5 punts).
 • Certificat acadèmic: de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen (màx. 1 punt).
 • Currículum vitae: Es valorarà la trajectòria professional del candidat i la seva experiència professional en l'àmbit de l’envelliment i les malalties cròniques (màx. 1 punt).
 • Entrevista personal: L'entrevista permetrà aclarir o perfilar aspectes del currículum i discriminar estudiants amb expedients similars (màx. 1 punt)
 • Acreditació del nivell B2 d'anglès (opcional) (màx. 0,5 punts)

3. PROCÉS D'ADMISSIÓ

Per fer la sol·licitud d'admisió, revisa els següents pasos:

 • Comprova que tens tots els documents necessaris abans d'accedir a l'aplicatiu en línia (màxim 4 MB)

  La documentació necessària per efectuar la preinscripció és la següent:

  - Fotocòpia del títol o resguard: Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar. En aquest cas pots pujar el darrer expedient acadèmic.

  - Certificat acadèmic oficial de notes de l’estudi cursat de la universitat d’origen.

  - Currículum vitae: Màxim 2 pàgines en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta.

  - Carta d’expectatives, en la que s’exposi l’interès per cursar el màster.

  - 2 cartes de presentació/recomanació: una carta d'un professor universitari o de l'àmbit acadèmic i una altra carta d'un professional (a excepció del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment)*

  - Fotocòpia del DNI o Passaport (vigent).

  - En els màsters de l'àrea d'empresa, acreditació de coneixement d’espanyol o català: Nivell B1 del MCER o Diploma de nivell intermedi o equivalent (S’eximirà d’aquest requisit als residents a Espanya i als que provinguin d’estats en els que una de les llengües tingui la condició d’oficialitat).

  *Puja totes les cartes juntes.

  Tota aquesta documentació s’ha d’adjuntar en el moment de fer la sol·licitud d'admissió online. No obstant, s’haurà de presentar la documentació original per formalitzar la matrícula (per correu electrònic o de forma presencial).

  Si ets estudiant internacional, revisa si us plau la següent informació.

 • Registre a l'aplicatiu

  Ets estudiant de nou accés? Si no has estat estudiant del Tecnocampus o no has accedit mai a l'aplicació primer fes el REGISTRE per poder obtenir  el número d'identificació universitària (NIA) i la paraula de pas i després poder accedir a l’aplicació de preinscripció.

  Ja t'hi has registrat? Ets o has estat estudiant del Tecnocampus?  Si ja t'hi has registrat, inicia directament el procés de: PREINSCRIPCIÓ

  Per accedir a l'aplicació necessites el teu número d'identificació universitària (NIA) i paraula de pas que has obtingut després de registrar-te. En el supòsit que no recordis les teves credencials, pots sol·licitar que te les facilitin fent un helpdesk: https://helpdesk.tecnocampus.cat 

 • Puja tota la documentació sol·licitada a l'aplicatiu

 • Si vols, pots descarregar-te el comprovant de la sol•licitud d'admissió

Sol·licita la teva plaça!

Omple el formulari per rebre la informació de com fer la teva sol.licitud d'admissió

Dades de contacte
CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Consulta les Rondes d'Admissió

Les sol·licituds d'admissió es valoraran seguint els calendaris de rondes d'admissió que trobaràs a continuació. Si es rep una sol·licitud d’admissió una vegada finalitzada una ronda, es desplaçaran a la següent, sempre i quan hi hagi disponibilitat de places. 

En les dates indicades en cada ronda es comunicarà als estudiants per correu electrònic, si ha estat admès, si ha estat exclòs o si passa a una llista d'espera. En aquest últim cas la resolució final es desplaçarà a la següent ronda.

 

Ronda

Data límit sol·licitud d'admissió

Data límit de la resolució d'admissió

Data límit de pagament de la reserva de plaça

1

11/12/2023

21/12/2023

Fins 5/01/2024

2

23/01/2024

10/02/2024

Fins 24/02/2024

3

27/02/2024

15/03/2024

Fins 31/03/2024

4

18/03/2024

03/04/2024

Fins 14/04/2024

5

12/04/2024

26/04/2024

Fins  12/05/2024

6

02/05/2024

17/05/2024

Fins 02/06/2024

7

14/06/2024

28/06/2024

Fins 12/07/2024

8

03/07/2024

11/07/2024

Fins 25/07/2024

9

15/07/2024

29/07/2024

Fins 31/07/2024

10

05/09/2024

20/09/2024

Directe a matrícula

 

Màster Universitari en Atenció Integrada a la Cronicitat i l'Envelliment: inici Gener 2024

Preinscripció tancada per a l'edició actual. La preinscripció per a la següent edició (gener 2026) s'obrirà a principis de 2025 

4. ADMISSIÓ

Un cop rebuda la teva sol·licitud entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions es comunicarà via correu electrònic segons el calendari establert.

Una vegada admès/sa, l'alumne podrà matricular-se del màster en qualsevol moment, previ lliurament de la documentació i verificació d'aquesta. Per a garantir la plaça és imprescindible que l'estudiant realitzi el pagament de la reserva de plaça per un import de 750€ en el cas del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment i 1.500€ per a la resta de màsters, dins dels terminis previstos en cada ronda d'admissió.

Si no es fa efectiu aquest pagament dins de la seva ronda, podrà fer efectiu la reserva de plaça en les rondes següents, donant prioritat als alumnes admesos en la ronda corresponent.

*Es podrà concedir una pròrroga en casos excepcionals d'estudiants internacionals pendent de beques i crèdits d'entitats governamentals prèviament justificats.

 

Si es realitza el pagament de la matrícula abans del 30 de juny, s'aplicarà un descompte del 5% sobre el preu de la matrícula (taxes excloses). Consulta l'apartat de preu, beques i finançament pe veure les modalitats de pagament i les condicions de la matrícula.

Si una vegada reservada la plaça, l'estudiant renuncia a aquesta, l'import de la reserva de plaça no es retornarà i per tant l'alumne perdrà la quantitat lliurada en compensació pels danys i perjudicis ocasionats a excepció de les següents circumstàncies:

 • Denegació de visat: la reserva de plaça serà reemborsada, excepte 200€ de gestió de despeses administratives. S'exigeix la presentació de documentació acreditativa.
 • Cancel·lació del màster. 

 

A tenir en compte si ets estudiant internacional:

 • Et recomanem que, per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la teva arribada i estada, realitzis la preinscripció el més aviat possible.
 • Recorda que de tota la documentació que hagis presentat escanejada caldrà presentar els originals un cop iniciat el curs.
 • Per sol·licitar l’admissió, no cal que tinguis el títol legalitzat fins el moment de l´automatrícula.

Et recomanem que revisis tota la informació a la següent pàgina.

Guia informativa per a obtenir un Visat d'Estudiant

Coneix tota la informació detallada sobre el procés, la durada del permís i el teu dret a treballar a Espanya com a estudiant.

També podràs descobrir com accedir al permís de residència un cop hagis finalitzat els estudis universitaris d'alt nivell.

5. MATRÍCULA

 

Entrega la documentació original

La teva admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la documentació que has presentat. Per tant, hauràs de presentar la documentació original (o fotocòpies compulsades) de les còpies que havies presentat per la sol·licitud d'admissió. 

Contacta amb Gestió Acadèmica (sgaformaciopermanent@tecnocampus.cat) per acordar el lloc, data i els horaris d'entrega de la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula. També és possible enviar la documentació per correu postal.

 
Documentació necessària per a formalitzar la matricula

1. Títol universitari o resguard d'expedició: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada).

2. Certificat acadèmic oficial de notes de l’estudi cursat de la universitat d’origen: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada)

3. DNI, passaport o NIE:  original (o fotocòpia degudament compulsada)

4. Bonificacions: si ets beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula, has de presentar l'original i una còpia del document acreditatiu.

5. Certificat de titulació universitària oficial: si la universitat d’origen és de fora d’Espanya et recomanem que sol·licitis a la teva universitat un certificat que acrediti que l’estudi que has realitzat et permet realitzat un màster oficial al teu país.

6. Certificat de legalització del títol i certificat acadèmic: si aquests no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d'ambdós documents (Postil·la de la Haia).
7. Acreditació de coneixement d’espanyol o català: Nivell B1 del MCER o Diploma de nivell intermedi per als Màsters de l'Àrea d'Empresa. (S’eximirà d’aquest requisit als residents a Espanya i als que provinguin d’estats en els que una de les llengües tingui la condició d’oficialitat).
8. Imprès dades personals. 

9. Enquesta a omplir obligatòriament per poder formalitzar la matrícula. En el moment d´emplenar-la hauràs de pujar un fotografia mida carnet.

Tens algun dubte?

Te n'informem. Posa't en contacte amb nosaltres.