REQUERIMENTS I TITULACIÓ

Criteris d’accès
 
Titulació universitària vinculada a Ciències de la Salut, Ciències de l’Educació i/o Ciències socials.
 
Titulació
 
- Diploma de Postgrau atorgat per l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
- Expedició del títol acadèmic UPF (opcional). Es requereix una titulació universitària. S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol.
 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Per poder accedir al Màster o Postgrau, en primer lloc cal emplenar i enviar el formulari de preinscripció i enviar per correu electrònic un CV , fotocòpia del DNI o equivalent i una còpia del títol universitari o resguard a: formaciopermanent@tecnocampus.cat.
 
Una vegada valorada la documentació rebuda, t'enviarem una carta d'admissió i un cop admès/sa ja podràs iniciar el procés de matrícula.
 
Per reservar la plaça, s'ha d'abonar 200€ (que es retornarien només en cas d'anul·lació). Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.
 
El pagament del curs s'ha de realitzar íntegrament abans del seu inici.
 

DESCOMPTES, AJUTS I FINANÇAMENT

Descomptes
 
5% de descompte per preinscripció realitzada fins el 30 de novembre (descompte acumulable*)
10% de descompte pels alumni, estudiants del Tecnocampus i persones en situació d’atur.
10% de descompte per a treballadors d’empreses ubicades en el parc empresarial del TecnoCampus.
15% de descompte als professionals dels centres/institucions sanitaris conveniats/des amb l'ESCS. Consulta si el teu centre/institució té conveni aquí
 
*Descompte màxim aplicable el 15%
 
Finançament
 
El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis finançar els Estudis de Postgrau i pagar la matrícula en còmodes quotes fins a 12 mesos sense interessos.  Més informació
 
 
Bonificació per a treballadors d’empreses
 
Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com acció formativa o com a permís individual de formació al tractar-se d’un curs amb títol propi d’una universitat.  En el segon cas, la quantitat bonificable per l’empresa s’afegeix al crèdit de formació que l’empresa ja disposa.
El Tecnocampus assessora en la gestió de la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF)
 
 
ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social. Més informació
 
PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol·licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'una universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF. Més informació
 
PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol·licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'una universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF. Més informació