POSTGRAU EN INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Objectius

Objectius generals
- Proporcionar eines per identificar, desenvolupar i crear oportunitats de mercat a través de la creativitat i la innovació.
- Desenvolupar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.
- Fomentar l'habilitat per obtenir i gestionar els recursos necessaris per comercialitzar diferents oportunitats.
- Proporcionar les competències bàsiques per dur a terme noves iniciatives empresarials i posar en marxa amb expectatives d'èxit projectes innovadors en empreses.
- Capacitar per liderar de forma eficient la creació de noves empreses i / o nous negocis dins d'empreses existents.
- Capacitar per treballar en un món globalitzat i multilingüe, contribuint així a la societat del coneixement la clau de competitivitat sigui la innovació
- Capacitar per treballar en equips autogestionats

Objectius específics
- Desenvolupar projectes empresarials innovadors que responguin a necessitats reals del mercat
- Reduir les hores de treball en gran grup i augmentar el nombre d'ECTS tutelats
- Fer l'alumne responsable del bon ritme de treball perquè es cobreixi el programa - a través del seu treball continu en el projecte ia través de l'organització de jornades específiques amb ponents rellevants-.
- Treballar en equips emprenedors en tota l'evolució de l'aprenentatge amb l'objectiu d'aprendre a treballar i interactuar amb altres persones
- Dissenyar jornades i seminaris de difusió on es presenten les últimes tendències en l'àmbit de cada un dels blocs formatius que estiguin treballant en cada moment
- Vincular les accions formatives a les necessitats territorials del parc de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
- Desenvolupar jornades obligatòries per als alumnes per enriquir la transferència de coneixement i potenciar el networking..