POSTGRAU EN TERÀPIES MANUALS

Professorat

Dr. Jordi Sagrera i Ferrándiz
Director i professor de l’Escola de Massatge Manual Sagrera Ferrándiz. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Teràpies Manuals (Medicina manual i Quiromassatge). Professor de Màsters i Post Graus a les Universitats de Barcelona i Madrid.

Dr. Mario Lloret i Riera
Catedràtic d’Anatomia de l’INEFC – Centre de Barcelona. Llicenciat en Educació Física i Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport. Agent antidopatge. Quiropràctic.

Sra. Marifé López i Fernández
Professora de l’Escola de Massatge Manual. Llicenciada en Biologia. Terapeuta Manual en Quiromassatge, Reflexologia, Drenatge Limfàtic Manual i Aromateràpia.

Sr. Juanjo García i Gil
Professor d’Anatomia, Cinesiologia i Anàlisi de l’estructura de l’exercici físic i dels esports del TCM.
Llicenciat en Educació Física. Diplomat en Fisioteràpia. Màster en Direcció i Gestió de l’Esport. Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social.

Sr. Arseni Sánchez i Esquer

Cap d’estudis i professor de l’Escola de Massatge Manual. Terapeuta Manual en Quiromassatge, Embenatge Neuromuscular i Embenatge Funcional.

Sr. Carles Roy i Hom
Professor extern de l´Escola de Massatge Manual Sagrera Ferrándiz. Terapeuta Manual en Quiromassatge, Embenatge Neuromuscular i Embenatge Funcional. Professor del Postgrau Massatge Esportiu a l´INEFC Barcelona (2001-2002). 30 anys de consulta privada a Mataró.