POSTGRAU EN TERÀPIES MANUALS

Requeriments i titulació

Criteris d'accés

Diplomats, Llicenciats i Graduats en les diferents Ciències de la Salut i Ciències de l’Activitat Física i Esport.
Cicles formatius de Grau Superior en Ciències de la Salut i en Activitats físiques.


Certificació: Diploma de Postgrau atorgat per l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).                                                     

 

Descomptes, beques i ajuts

Descomptes

5% de descompte per preinscripció realitzada fins el 15 de juliol (descompte acumulable*)
10% de descompte per alumni i estudiants del Tecnocampus, persones en situació d’atur i alumni de la Escuela de Masaje Manual Dr. Sagrera Ferrándiz.
10% Empreses associades a la FAGEM.
15% de descompte als professionals dels centres/institucions sanitaris conveniats/des amb l'ESCS.
*Descompte màxim aplicable 15%


Finançament
El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per Estudis de Màsters i Postgrau a termini amb condicions molt avantatjoses. Més informació

 

Bonificació per a empreses
Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartida. Les empreses disposen d'un crèdit de formació que poden aplicar, deduint-ho de les quotes de Seguretat Social en funció del nom de treballadors i les hores del curs. Informa't

Accions formatives: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social. Més informació