Dates: del 10 de gener de 2022 fins al 3 de març de 2023

Durada: 36 ECTS/360 hores

Modalitat: Online

Orientació: Professional

Preu: 2.500 € + 150 € de taxes

Idiomes: Castellà (90%) i anglès (10%)

Titulació: Diploma de Postgrau en Turisme Circular i Sostenible de la Universitat Pompeu Fabra

Organitza: Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa amb la Càtedra d’Economia Circular i sostenible del Tecnocampus i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 

Estructura: El Postgrau en Turisme Circular i Sostenible inclou dos Cursos de Postgraus que es poden cursar de forma independent.

Preinscripció: Fins al 22/11/2021

Matrícula: Des de l'1 fins al 17/12/21

Informació i assessorament tècnic: 

Coordinadors Acadèmics del Postgrau
Dra. Mar Isla
mislap@tecnocampus.cat

Dr. Jordi Morató
jordi.morato@upc.edu

Coordinador Assistencial del Postgrau
Lluís Codinas
llcodinas@tecnocampus.cat

Sol·licitud de informació i inscripcions
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) 

PRESENTACIÓ 

La nostra manera de produir i consumir està en crisi perquè, amb els recursos i les regles de funcionament del nostre planeta, és insostenible. Canvi climàtic, exhauriment de recursos naturals, degradació d’espais son tot símptomes d’una mateixa realitat. Governs, empreses i població en general son tots conscients del reptes i dels compromisos per endavant.  El model econòmic i social dels darrers 50 anys està en transformació. 

I en aquest canvi, el sector turístic és un element central.  Primer perquè es un gran generador de riquesa, per nombre d’empreses,  renda i d’ocupació; segon, perquè sovint s’ha identificat com generador de pressió e impactes negatius sobre els espais naturals més vulnerables i sobre les comunitats socials   i en tercer lloc, perquè és també un dels més afectats pel deteriorament ambiental perquè el fonament del sector és  l’experiència emocional i la qualitat del viatge. 

La  pandèmia de la COVID19  ha accelerat la presa de consciencia de la urgència de l’acció. La recuperació post-pandèmia del turisme es  dibuixa sobre un escenaris futurs transformats més circulars i sostenibles, tant pels canvis en les noves demandes del turista,  les modalitats dels viatges, els criteris de  seguretat com per un entorn de normativa ambiental cada vegada més exigent. Adaptabilitat i resiliència son atributs claus pels gestors en aquest nou context.    

L’objectiu del postgrau és informar i formar als professionals actuals i futurs del sector turístic per saber reflexionar sobre el model actual i abordar els reptes. Es pretén dotar-los del coneixement i de les eines i de l’accés als canals per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia. 

A QUI VA ADREÇAT 

Graduats i titulars d'estudis relacionats en l'àmbit de l'turisme i de l'empresa amb interès per especialitzar-se en la gestió hotelera. Persones amb formació universitària en l'àmbit de l'turisme i de l'empresa amb interès per especialitzar-se en aquest sector.

Professionals autònoms i d'empreses amb experiència mínima d'1 any en tasques directives i de gestió en el sector.

Tècnics de l'administració pública i d'entitats sense ànim de lucre que requereixin conèixer les implicacions ambientals de el sector i vulguin familiaritzar-se amb instruments de planificació i gestió.

ASPECTES DIFERENCIALS 

  • Professorat de diverses especialitats, científiques socials i tècniques per aportar una visió completa
  • Participació d’experts de reconegut prestigi
  • Debats entre experts i participació de l’alumnat en classes síncrones
  • Treball sobre casos reals i bones pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

Professional per a qualsevol dels segments de la cadena de valor de el sector turístic, tant a l'àmbit privat com públic, amb la formació i la capacitat per gestionar activitats i dissenyar projectes sostenibles i circulars en el nou marc posat pandèmia.

Organitzat per: 

 

Amb la col·laboració de: