Matrícula Postgraus

Matrícula postgraus TecnoCampus

Finalitat

Donar d'alta a l'estudiant al TecnoCampus per a que pugui començar a cursar els estudis de postgrau seleccionats i gaudir dels serveis campus oferts.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones que han estat admesses i s'han pre-inscrit al postgrau corresponent.

Documentació que cal aportar

Obligatoria:
* Títol original, còpia compulsada o resguard del títol (1)

(1) Si és de la UE de parla no anglesa caldrà traducció jurada del títol i del certificat. Si no és de la UE caldrà revisar el conveni bilateral del país amb el Ministerio de Educación i si s'escau caldrà l'apostilla de La Haia i legalitzar-ho a l'ambaixada o consulat corresponent.

Opcional:
Depenent del postgrau cal també:

* Foto carnet 

Termini per sol·licitar-ho

Segons dates acordades pel TecnoCampus al calendari específic per postgrau

Cost

 

Segons catàleg de preus TecnoCampus i preu regulat de taxes de la Generalitat de Catalunya.


Resposta que obtindrà

Imprés de matrícula

Temps de resposta

Immediat

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible

On adreçar-se

Gestió acadèmica