IAESTE és un programa adreçat a estudiants que vulguin fer pràctiques remunerades en una empresa a l’estranger

L'Associació Internacional per a l'Intercanvi d'Estudiants per l'Experiència Tècnica comunament coneguda com IAESTE  (de les seves sigles en anglès) és una organització internacional d'intercanvi d'estudiants per a l'experiència professional tècnica a l'estranger.

Els estudiants adquireixen una formació tècnica rellevant que dura de 6 setmanes a 12 mesos. IAESTE està formada per comitès que representen més de 80 països, que han intercanviat més de 300.000 estudiants, aproximadament 7.000 a l'any.

Els objectius d'IAESTE són connectar els estudiants amb les empreses en països estrangers, proporcionar als estudiants universitaris experiència tècnica i enriquir culturalment els estudiants i les seves comunitats d'acollida.

PARTICIPA EN EL PROGRAMA!

ESCRIU-NOS