Programa de localització i acompanyament de projectes d’emprenedoria universitària, que ja han desenvolupat la proposta de valor i  han concretat el model de negoci, i el seu time to market és inferior a un any.

Es dirigeix a estudiants del TecnoCampus i als seus equips de treball, amb independència de si aquests són o no del TecnoCampus, que tinguin un projecte de negoci per validar i desenvolupar per una posterior posada en marxa, si s’escau.