És un programa gratuït de localització i acompanyament de projectes d’emprenedoria universitària provinents del TecnoCampus. Els projectes ja han hagut de desenvolupar la proposta de valor i concretar el model de negoci, a més a més que el seu time to market sigui inferior a un any.

 • Oferir un espai de treball en un entorn empresarial on podran fer créixer el seu projecte.
 • Proporcionar acompanyament personalitzat i xarxa de contactes.  

 

Es dirigeix a estudiants del TecnoCampus i als seus equips de treball, amb independència de si aquests són o no del TecnoCampus, que tinguin un projecte de negoci per validar i desenvolupar per una posterior posada en marxa, si s’escau.

Per accedir a la Pre‐Incubadora es requereix:

 • Tenir un projecte empresarial amb un model de negoci plantejat.
 • Imprescindible que com a mínim un dels promotors del projecte provingui d’algun dels graus de la universitat TecnoCampus.
 • Presentar la instància de sol∙licitud d’entrada amb descripció del projecte.

Els projectes que entren a la Pre-Incubadora disposen de:

 • 9 mesos d’estada en un espai compartit i gratuït, completament equipat.
 • Lliure accés de 8 a 22h de dilluns a divendres i dissabte de 9h a 14h.
 • Targetes d’accés a l’espai per a cada membre de l’equip.
 • Una guixeta per guardar material.
 • Accés a la intranet d’empreses i  sales de reunions.
 • Assignació d’un tutor que acompanyarà el projecte durant la seva estada a la Pre‐Incubadora.
 • Assessorament especialitzat amb el suport de SECOT.
 • Proporció de contactes i xarxes d’interès per el projecte en qüestió.   

Necessites més informació?