El TecnoCampus habilita la línia d’ajuts a la matrícula del curs 2021-2022, destinada a estudiants de grau que es trobin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. A tal fi, aquest programa d’ajuts s’articularà en dues convocatòries:

 I. Programa d’ajuts al pagament de la matrícula a estudis de grau del curs 2021-2022, destinats a estudiants de nou accés, convocatòria preinscripció de juny, que estiguin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

  • Termini: Fins el 15/06/2021 inclòs.
  • Estat de la convocatòria: Tancat. 
  • Bases de la convocatòria: Descarrega-les en aquest enllaç

 


 

II. Programa d’ajuts al pagament de la matrícula del curs 2021-2022, destinats a estudiants ja matriculats els cursos precedents als centres universitaris TecnoCampus i a estudiants de nou accés de la convocatòria de preinscripció de setembre, que estiguin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

  • Termini: del 20/09/2021 fins al 8/10/2021 inclòs.
  • Estat de la convocatòria: Tancat.
  • Formulari online: s’obrirà dins el termini corresponent.
  • Bases de la convocatòria: Descarrega-les en aquest enllaç.

 


 

El programa d’ajudes es basa en els principis de flexibilitat per acompanyar necessitats sobrevingudes i rigor i retiment de comptes, al tractar-se d’ajuts que es financen a través d’aportacions públiques.