Termini de presentació de candidatures tancat

 

El TecnoCampus habilita la línia d’ajudes a la matrícula del curs 2020-2021, destinada a estudiants de grau que es trobin en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. El programa d’ajudes es basa en els principis de flexibilitat per acompanyar necessitats sobrevingudes i rigor i retiment de comptes, al tractar-se d’ajuts que es financen a través d’aportacions públiques. 

 

Omple el formulari de sol·licitud

 

Documents i ressolucions:

PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021, DESTINATS A ESTUDIANTS DE GRAU EN SITUACIONS DE DIFICULTAT ECONÒMICA A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19. Descarregar
 

RÚBRICA PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021, DESTINATS A ESTUDIANTS DE GRAU EN SITUACIONS DE DIFICULTAT ECONÒMICA A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19. Aprovada al Patronat en data 29/9/2020 Descarregar

RESOLUCIÓ MANCOMUNADA DE LA PRESIDÈNCIA I LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME NÚMERO 13/2020, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021, DESTINATS A ESTUDIANTS DE GRAU EN SITUACIONS DE DIFICULTAT ECONÒMICA A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19. Exp. Núm. 112/2020 Descarregar

NOU! DILIGÈNCIA D'ESMENES. En aquest enllaç trobareu els requeriments de documentació per tal d’esmenar les sol·licituds en relació a la convocatòria d’ajuts al pagament de la matrícula del curs 2020-2021, destinats a estudiants de grau en situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.