Escola d'Inversors Tecnocampus

L'Escola d'Inversió TecnoCampus és un programa formatiu que ofereix eines i metodologia per gestionar les diferents fases del procés d'inversió privada en empreses de nova creació.

Ajudar a desenvolupar la capacitat analítica i pràctica de l'inversor, saber identificar oportunitats d'inversió i assolir tècniques de negociació per garantir l'èxit de futures inversions.

Empresaris i directius d'empreses, en actiu o retirats, i en general, a persones amb capacitat financera que volen diversificar riscos i capital invertint en diferents projectes i start-ups vinculades al TecnoCampus.

Les sessions són pràctiques i participatives. Els ponents ofereixen instruments i metodologia actual per sistematitzar i gestionar adequadament les diferents fases del procés inversor. Participen emprenedors i inversors amb experiència directa en processos d'inversió.