TecnoCampus des dels seus inicis ha ofert serveis de suport a l'accés a la inversió privada per a startups i emprenedors

Les startups requereixen finançament pel llançament i acceleració dels seus projectes. Una de les vies per finançar-seés a través d'inversors privats com Business Angels o Venture Capital. 

Per tal de connectar aquestes startups tecnològiques amb potencial de creixement i els inversors privats, organitzem fòrums d’inversió on els emprenedors presenten els seus projectes davant d’un auditori d’inversors privats.

TecnoCampus també disposa del Club d’Inversió que és una xarxa d’inversors del territori que tenen la voluntat d’invertir en startups innovadores